24 november 2018

​"Het is tijd voor een preventieve aanval op Hezbollah" - “It's time for a preemptive strike on Hezbollah”

Hassan Nasrallah (Foto: Reuters) - Hassan Nasrallah (Photo: Reuters)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Voormalig MK Gidon Sa'ar herhaalt zijn oproep aan IDF om op te treden tegen Hezbollah, om te voorkomen dat de terreur-factie sterker wordt

Bron: Arutz Sheva, Tzvi Lev, 23 november 2018


Voormalig minister van Binnenlandse Zaken Gidon Sa'ar zei wederom, dat Israël een preventieve aanval tegen Hezbollah moet ondernemen, om te voorkomen dat de terreur-factie sterker gaat worden.

Hezbollah bezit momenteel meer dan 150.000 duizend raketten, meer dan de meeste NAVO-landen. Hoge defensie functionarissen hebben herhaaldelijk gezegd, dat Hezbollah nu Israël's grootste bedreiging is en voorspellen dat honderden Israëli's zullen sterven in de volgende oorlog tussen de twee partijen.

"Hezbollah heeft rakettenfabrieken gebouwd waar het zware lange-afstand-raketten heeft veranderd in precisie raketten, die overal in de staat Israël kunnen toeslaan. Stel je voor dat al onze militaire en civiele faciliteiten en Ben-Gurion Airport met directe treffers te maken krijgen”, zei Sa'ar gisteren tegen 103FM.

Sa'ar voegde eraan toe, dat ondanks het verlies van levens, veroorzaakt door een preventieve aanval, het alternatief is om geconfronteerd te worden met een factie die in het bezit is van langeafstandsraketten met een uiterste nauwkeurigheid. "We moeten ons afvragen of we gaan zitten wachten op Hezbollah tot het moment, dat het een kwalitatieve aanvalsmogelijkheid heeft op de civiele en militaire infrastructuur van de staat Israël”, zei Sa'ar. "Experts zeggen dat elke precisieraket een schade veroorzaakt die gelijk is aan ongeveer 10 zware ‘domme’ raketten. De Iraniërs hebben een bepaald doel - de accumulatie van krachten om ons heen, zelfs in de context van het zich vestigen in Syrië en Libanon, en het daarmee bereiken van een kwalitatieve aanvalsmogelijkheid, om ons te chanteren”, vervolgde Sa'ar. "Ze zullen krachtige chantagemiddelen tegen ons gebruiken, daarom ben ik van mening dat Israël vandaag moet handelen, Israël heeft geen controle over de verdere ontwikkeling van deze dreiging”.

De door Iran gesteunde Libanese Hezbollah heeft fabrieken gebouwd in het hart van Beiroet om raketten om te bouwen tot zeer nauwkeurige precisiewapens, die in staat zijn om gevoelige Israëlische locaties te raken. Toen Hezbollah besloot om zijn enorme 150.000 stuks sterke raketarsenaal te converteren naar raketten met uiterste nauwkeurigheid, koos het ervoor zijn fabriekslocaties, om Israëlische luchtaanvallen te ontmoedigen, over te brengen naar het hart van Beiroet.

Israël heeft herhaaldelijk kenbaar gemaakt, wat zich heeft geuit tot serieuze waarschuwingen richting Libanon, dat het niet toestaat dat Hezbollah in het bezit is van uiterst nauwkeurige raketten, die gevoelige Israëlische locaties kunnen bedreigen.

Sa'ar maakte eerder deze week soortgelijke opmerkingen op de Diplomatieke Conferentie van de Jerusalem Post, waar hij naar verluidt zei, dat Israël ‘the point of no return’ naderde ten opzichte van Libanon. "Als een Israëlische preventieve aanval niet in de nabije toekomst wordt uitgevoerd, is de kans op een volgende mogelijkheid waarschijnlijk verkeken", zei Sa'ar. "Dit betekent dat toekomstige aanvallen mogelijk veel minder effectief zullen zijn en een veel hogere prijs met zich mee zullen brengen”.

__________

ENGLISH    

Former MK Gidon Sa'ar reiterates call for IDF to strike Hezbollah to prevent terror militia from growing stronger

By: Arutz Sheva, Tzvi Lev, November 23, 2018


Former Interior Minister Gidon Sa'ar reiterated that Israel should carry out a pre-emptive strike against Hezbollah in order to prevent the terror militia from growing stronger.

Hezbollah currently possesses over 150,000 thousand missiles, more than most NATO countries. Senior defense officials have said repeatedly that Hezbollah is now Israel's major threat and predict that hundreds of Israelis will die in the next war between the two sides.

"Hezbollah has established missile precision factories and turned long-range heavy rockets into missiles that can strike anywhere in the State of Israel. Imagine that all our military and civilian facilities and Ben-Gurion Airport suffered direct hits”, Sa'ar told 103FM yesterday.

Sa'ar added that despite the loss of life a pre-emptive strike is liable to cause, the alternative was facing a militia with long-range rockets with pinpoint accuracy. "We have to ask ourselves whether we want to wait and meet with Hezbollah when it has a qualitative strike capability on the civilian and military infrastructures of the State of Israel”, Sa'ar said. "Experts say that every precision missile causes damage equal to about 10 heavy dumb rockets. The Iranians have a certain goal - the accumulation of power around us, even in the context of establishing themselves in Syria and Lebanon, and reaching a qualitative strike capability in order to blackmail us”, Sa'ar continued. "They will hold powerful levers on us. Therefore, I hold the opinion that Israel must act today. Israel can not contain this threat from development”.

The Iranian-backed Lebanese Hezbollah has been building factories in the heart of Beirut to convert missiles into highly-accurate precision weapons capable of striking sensitive Israeli sites. Upon deciding to convert its massive 150,000-strong rocket arsenal to missiles with pinpoint accuracy, Hezbollah chose to transfer its sites to the heart of Beirut in order to deter Israeli airstrikes.

Israel has repeatedly reiterated that it will not allow Hezbollah to obtain highly accurate missiles that would threaten sensitive Israelis sites and has been escalating its threats vis a vis Lebanon.

Sa'ar made similar comments earlier this week at The Jerusalem Post's Diplomatic Conference, where he allegedly said that Israel was approaching the point of no return vis a vis Lebanon. “If an Israeli preemptive strike is not carried out in the near future, the window of opportunity may be closed”, Sa'ar said. "This means that future attack might be far less effective and will involve a much heavier price”.