25 november 2018

​EU kwaad over Israëlische 'nederzetting uitbreiding' - EU blasts Israeli 'settlement expansion'

Vlag van de Europese Unie (Foto: iStock) - European Union flag (Photo: iStock)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

EU zegt, dat sloop van Arabische huizen en Israëlische bouwvergunningen voor wijken in Jeruzalem “de 2-staten-oplossing blijft ondermijnen”

Bron: Arutz Sheva Staff, 24 november 2018


De Europese Unie (EU) heeft vorige week een verklaring uitgegeven, waarin Israël wordt veroordeeld voor het slopen van illegale Arabische gebouwen in Shuafat.

De Israëlische politie had vorige week 20 illegale winkels in de wijk Shuafat in Jeruzalem laten afbreken. De opdracht tot de sloop was bijna 12 jaar geleden gegeven. Volgens de EU wordt de kans op een 2-staten oplossing door de sloopwerkzaamheden kleiner en was het contraproductief voor een "rechtvaardige en duurzame vrede".

"Vorige week hebben de Israëlische autoriteiten ongeveer 20 Palestijnse commerciële gebouwen in het vluchtelingenkamp Shuafat in Oost-Jeruzalem afgebroken, slechts enkele weken nadat de gemeente Jeruzalem vergevorderde plannen presenteerde voor bijna 800 nieuwe wooneenheden in de Israëlische nederzettingen van Ramat Shlomo en Ramot in Oost-Jeruzalem”, zei de EU. "Bovendien blijven kolonisten in de buurt Silwan in Oost-Jeruzalem doorgaan met procedures, die kunnen leiden tot de uitzetting van maximaal 700 Palestijnen die in het gebied wonen”.

"De Europese Unie is fel gekant tegen Israëls nederzettingenbeleid, illegaal onder internationaal recht, en acties die in dat kader worden ondernomen, zoals gedwongen overdracht, uitzetting en sloop. De EU verwacht van de Israëlische autoriteiten dat zij deze beslissingen heroverwegen en terugdraaien”.

De verklaring voegde eraan toe, dat "het beleid van de bouw van nederzettingen en de uitbreiding in Oost-Jeruzalem de mogelijkheid van een levensvatbare 2-statenoplossing blijft ondermijnen, met Jeruzalem als toekomstige hoofdstad van beide staten, wat de enige realistische manier is om een rechtvaardige en duurzame vrede te bereiken".

____________

ENGLISH    

EU says Arab house demolitions and Israeli building approvals in Jerusalem neighborhoods 'continues to undermine the two state solution'

By: Arutz Sheva Staff, November 24, 2018


The European Union (EU) released a statement condemning Israel for demolishing illegal Arab buildings in Shuafat last week.

Israeli police had destroyed 20 illegal shops in Jerusalem's Shuafat neighborhood last week. The demolition orders had been issues almost 12 years ago. According to the EU, the demolitions furthered the chance of a two-state solution and was counterproductive to a "just and lasting peace".

"Last week, Israeli authorities demolished around 20 Palestinian commercial buildings in the Shuafat Refugee camp in East Jerusalem, only weeks after the Jerusalem municipality advanced plans for close to 800 new housing units in the Israeli settlements of Ramat Shlomo and Ramot in East Jerusalem”, said the EU. "In addition, settlers in the East Jerusalem neighborhood of Silwan are continuing proceedings that could lead to the eviction of up to 700 Palestinians living in the area”.

"The European Union is strongly opposed to Israel's settlement policy, illegal under international law, and actions taken in that context, such as forced transfers, evictions and demolitions. The EU expects the Israeli authorities to reconsider and reverse these decisions”.

The statement added that "the policy of settlement construction and expansion in East Jerusalem continues to undermine the possibility of a viable two-state solution, with Jerusalem as the future capital of both states, which is the only realistic way to achieve a just and lasting peace”.