26 november 2018

Temidden van spanningen vraagt ​​Jordanië, Israël om meer water - Amid tensions, Jordan asks Israel for more water

Meer van Galilea (Foto: Kobi Finkler) - Sea of Galilee (Photo: Kobi Finkler) 


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Jordanië vraagt Israël om meer toedeling van water vanwege ernstige droogte in het koninkrijk

Bron: Arutz Sheva, Elad Benari, 21 november 2018


Temidden van de spanningen tussen Israël en Jordanië over land dat aan Israël is verhuurd als onderdeel van het vredesverdrag tussen de landen, vraagt het koninkrijk om een grotere toedeling van de hoeveelheid water, die Israël jaarlijks aan het land overdraagt, meldde Hadashot TV afgelopen dinsdag.

Volgens het bericht arriveerde vorige week maandag, een delegatie van hoge functionarissen uit Jordanië in Israël en bezocht het meer van Galilea (Kinneret) om een extra toedeling van water aan te vragen, zoals bepaald in het vredesakkoord, vanwege de ernstige droogte in Jordanië.

Vorige maand kondigde koning Abdullah II van Jordanië aan, dat hij had besloten om de pachtovereenkomsten van het land in Naharayim en Tzofar, niet te verlengen. In het vredesverdrag van 1994 tussen de landen, werd erkend dat deze gebieden onder de Jordaanse soevereiniteit vielen, maar het verdrag voorzag Israël van speciale voorzieningen om het land te gebruiken en de Israëli’s er vrije toegang toe te geven.

Het verdrag bepaalde dat de afspraken automatisch zou worden verlengd, tenzij één van de partijen de ander een jaar voor het verstrijken van het verdrag, op de hoogte bracht dat hij de overeenkomst wilde beëindigen.

Premier Benjamin Netanyahu zei later dat, hoewel hij erkent dat Jordanië het recht heeft om de pachtovereenkomsten niet te verlengen, zijn regering onderhandelingen met het koninkrijk zal starten om een verlenging van de pachtovereenkomsten te verkrijgen, die in oktober 2019 aflopen.

Eerder deze maand erkende de Jordaanse regering, dat ze het Israëlische verzoek had ontvangen om onderhandelingen over dit onderwerp te beginnen, maar ze zei niet wanneer de besprekingen van start zouden gaan.

De minister van Buitenlandse Zaken van Jordanië, Ayman Safadi, heeft onlangs duidelijk gemaakt dat de toezegging van het koninkrijk om het vredesverdrag met Israël te handhaven niet in het geding was, ondanks het besluit om de pacht van het land in Naharayim en Tzofar te beëindigen.

___________

ENGLISH    

Jordan asks Israel for increase in water allocation due to severe drought in the kingdom

By: Arutz Sheva, Elad Benari, November 21, 2018

 

Amid the tensions between Israel and Jordan over lands leased to Israel as part of the peace treaty between the countries, the kingdom is seeking an increase in the water allocation that Israel transfers to it annually, Hadashot TV reported on Tuesday.

According to the report, a delegation of senior officials from Jordan arrived in Israel on Monday and visited the Sea of Galilee (Kinneret) to request an additional allocation of water, as stipulated in the peace agreement, due to the severe drought in Jordan.

Last month, King Abdullah II of Jordan announced that he had decided not to extend the leases to Israel of lands in Naharayim and Tzofar. Under the 1994 peace treaty between the countries, those areas were recognized to be under Jordanian sovereignty but the treaty gave Israel special provisions to use the land and allow Israelis free access.

The treaty stipulated that the deal would be automatically renewed unless either of the parties notified the other a year before expiry that it wished to terminate the agreement.

Prime Minister Binyamin Netanyahu later said that while he acknowledges Jordan’s right not to extend the lease, his government will open negotiations with the kingdom to secure an extension of the lease, which is slated to end in October 2019.

Earlier this month, the Jordanian government acknowledged it had received the Israeli request to start negotiations on the issue but did not say when the discussions would begin.

Jordan’s Foreign Minister, Ayman Safadi, made clear recently that the kingdom’s commitment to uphold the peace treaty with Israel was not in question despite its decision to end the lease of the lands in Naharayim and Tzofar.