27 november 2018

EU en Iran bekrachtigen steun voor nucleaire deal - EU and Iran affirm support for nuclear deal

(Afbeelding: Hein de Kort) - (Image: Hein de Kort)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De Europese Unie en Iran zeggen, dat ze ernaar streven om de deal van 2015 voort te zetten, ondanks het besluit van Trump om de overeenkomst op te zeggen

Bron: Arutz Sheva, Elad Benari, 27 november 2018


De Europese Unie en Iran bekrachtigden maandag hun steun aan de nucleaire deal die in 2015 werd ondertekend, en zeiden dat ze ernaar streven om het voort te zetten, ondanks het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om af te zien van de overeenkomst, berichtte The Associated Press.

Voorafgaand aan de besprekingen in Brussel tussen de EU en Iran over civiele nucleaire samenwerking, zei Arias Canete, EU-commissaris voor Energie, dat de overeenkomst "cruciaal is voor de veiligheid van Europa, de regio en de hele wereld". Hij zei dat de overeenkomst die de nucleaire ambities van Iran inperkt, blijkt te werken, en dat "we geen geloofwaardig vreedzaam alternatief zien", aldus AP.

De Iraanse vice-president Ali Akbar Salehi zei: "Ik hoop dat we de vruchten van deze deal kunnen plukken en het geheel ten uitvoer kunnen brengen”. Salehi waarschuwde dat als de deal zou mislukken, het "dit zeer onheilspellend zou zijn, en de situatie onvoorspelbaar zou worden”.

Trump trok zich in mei terug uit de nucleaire deal van 2015 tussen Iran en de wereldmachten, waarvan hij zei dat het "de slechtste deal is waarover ooit is onderhandeld". De VS hebben sindsdien twee ronden van sancties opgelegd aan Iran, waarvan de laatste, twee weken geleden in werking is getreden.

De Europese ondertekenaars van de overeenkomst van 2015 waren het niet eens met het besluit van Trump om de overeenkomst te verwerpen en hebben getracht het akkoord te redden, wat volgens hen cruciaal is voor het voorkomen van een Iraans nucleair wapen.

De Europese Unie heeft beloofd Iran te helpen om, de door de VS opgelegde economische sancties te omzeilen en bedrijven die zaken doen met de bedrieglijke staat dekking te geven, in een poging de nucleaire deal met Iran te handhaven.

____________

ENGLISH    

European Union and Iran say they will aim to keep 2015 deal alive despite Trump’s decision to abandon the pact

By: Arutz Sheva, Elad Benari, November 27, 2018


The European Union and Iran on Monday affirmed their support for the nuclear deal signed in 2015, saying they aim to keep it alive despite US President Donald Trump’s decision to abandon the pact, The Associated Press reported.

Ahead of EU-Iran talks on civil nuclear cooperation in Brussels, EU Energy Commissioner Arias Canete said the deal is “crucial for the security of Europe, of the region and the entire world”. He said the agreement curbing Iran’s nuclear ambitions is working and that “we do not see any credible peaceful alternative", according to AP.

Iranian Vice President Ali Akbar Salehi said, “I hope that we can enjoy the niceties of this deal and not let it go unfulfilled”. Salehi warned that should the deal break down, it would be “very ominous, the situation would be unpredictable".

Trump withdrew in May from the 2015 nuclear deal between Iran and world powers, which he has said is “the worst deal ever negotiated”. The US has since imposed two rounds of sanctions on Iran, the latest of which went into effect two weeks ago.

The European signatories to the 2015 deal did not agree with Trump’s decision to leave the agreement and have been trying to save the accord, which they see as crucial to forestalling an Iranian nuclear weapon.

The European Union has vowed to help Iran evade the economic sanctions imposed by the US, shielding companies doing business with the rogue state in an effort to preserve the Iran nuclear deal.