27 november 2018

10.000 door Iran getrainde Syrische soldaten aanwezig bij de grens met Israël - 10,000 Iran-trained Syrian soldiers posted on Israel border

Syrische soldaten komen aan bij de Syrische Quneitra-grensovergang tussen Syrië en de onder Israëlische controle staande Golanhoogten (Foto: AP/Ariel Schalit, Archief) - Syrian soldiers arrive to Syria's Quneitra border crossing between Syria and the Israeli-controlled Golan Heights (Photo: AP/Ariel Schalit, Archive)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De actie zou een verklaring kunnen zijn voor het besluit van premier Benjamin Netanyahu, om de regering staande te houden temidden van een politieke crisis

Bron: i24NEWS, Niko Rouger, 27 november 2018


Twee nieuwe Syrische militaire divisies, opgeleid en aangestuurd door de speciale eenheid van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde, Al-Quds, hebben zich gemobiliseerd aan de grenzen van Syrië, wist I24NEWS op maandagavond te meldden.

Elke divisie telt meer dan 10.000 man, zei de Franse i24NEWS defensie correspondent, Mattias Inbar. Eén is naar de grens met Irak gestuurd, de tweede bevindt zich momenteel aan de grens tussen Syrië en Israël.

Volgens i24NEWS wordt deze troepenbeweging, die "een reëel gevaar aan de noordgrens" met zich meebrengt, gezien als één van de redenen, waarom de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, de oproepen tot vervroegde verkiezingen vorige week als "onverantwoordelijk" bestempelde.

___________

ENGLISH    

The move could explain PM Benjamin Netanyahu's decision to maintain government amid political crisis

By: i24NEWS, Niko Rouger, November 27, 2018


Two new Syrian military divisions, trained and led by Iran’s Islamic Revolutionary Guard special forces, the Al-Quds Forces, have been mobilized on Syria’s borders, i24NEWS could reveal on Monday night.

Each division numbers more than 10,000 men, said i24NEWS French service’s defense correspondent Mattias Inbar. One has been sent to the border with Iraq, the second is currently at the border between Syria and Israel.

According to i24NEWS, these troop movements, which represent "a real danger on the northern border", is understood to be one of the reasons Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu denounced calls for early elections last week as "irresponsible".