28 november 2018

Yad l'Ami en IsraelCNN in het Zuiden van Israël: Onze ervaringen– Yad l’Ami and IsraelCNN in southern Israel: Our experiences

(Foto: Yad l'Ami) - (Photo: Yad l'Ami)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Plotseling is het voorbij en is het dus omschakelen geblazen

Bron: Yad l’Ami, IsraelCNN, 27 november 2018


Yad l’Ami: Plotseling was het klaar. 10 intensieve dagen filmen, interviews, emotionele gesprekken en luisteren naar al de verhalen. Wat waren de mensen dankbaar voor een helpende hand en luisterend oor. Wat heb ik veel respect voor de Israëlische mensen die aan de Gazastrook wonen. Geen woord van haat kwam over hun lippen, tegen de mensen in Gaza. Ondanks dat ze bek af zijn, blijven ze vol hoop het pad van de vrede bewandelen. En wij? Yad l'Ami gaat door om de kinderen die getraumatiseerd zijn therapie te geven, zodat ook zij de hoop niet zullen verliezen.

IsraelCNN: Ja, het was inderdaad emotioneel allemaal. Thuis moeten we zelf even omschakelen. Met omschakelen moet ik meteen denken aan de mensen, die na raketaanvallen en wapenstilstand ook moeten omschakelen, wat ze elke keer heel vreemd vinden en een raar gevoel daar over hebben. Enfin, we gaan monteren en de bedoeling is dat de eerste aflevering de 2e zaterdag in januari uitgezonden zal gaan worden. IsraelCNN zendt elke zaterdagavond om 20.00 uur uit op Family7. Mis het niet.

__________

ENGLISH    

Suddenly it is over and therefore switching is required

By: Yad l’Ami, IsraelCNN, November 27, 2018


Yad l’Ami: Suddenly it was finished. 10 intensive days of filming, interviews, emotional conversations and listening to all the stories. How grateful the people were for a helping hand and a listening ear. How I respect the Israeli people who live in the Gaza Strip. No word of hatred came over their lips, against the people in Gaza. Despite being exhausted, they continue to walk hopefully the path of peace. And we? Yad L 'Ami continues to give the children traumatized therapy so that they too will not lose hope.

IsraelCNN: Yes, it was certainly emotional. At home, we had to switch. And thinking of switching I immediately think of the people, who also have to switch after rocket attacks and armistice, and still they have to get use to it every time, with a weird feeling about it. Anyway, we are going to assemble and the intention is, that the first episode will be broadcast the second Saturday in January. IsraelCNN broadcasts on Family7 every Saturday evening at 8:00 PM. Don’t miss it.