28 november 2018

Netanyahu evalueert oefening van de IDF-commando-divisie: "Jullie zijn de Makkabeeën" - Netanyahu inspects IDF commando division exercise: "You are the Maccabees"

(Afbeelding: Enoch's End Time Ministries) - (Image: Enoch's End Time Ministries)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Als full-time minister van Defensie, evalueerde premier Binyamin Netanyahu de IDF-commando-oefeningen per divisie op dinsdag en zei tegen de troepen: "De grote remedie tegen antisemitisme is de staat Israël en de IDF"

Bron: DEBKAfile, 28 november 2018


"Eens waren we als een blad in de wind en een gemakkelijke prooi voor slagers. Vandaag hebben we de kracht om terug te slaan. Aan de vooravond van Chanoeka zeg ik: Jullie zijn de Makkabeeën”, zei Netanyahu (Boek 1&2 Makkabeeën).

DEBKAfile: De IDF-oefening maakt deel uit van een grootschalige aanhoudende militaire oefening met de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk aangaande het testen van de reacties van de Amerikaanse bondgenoten op een verwachte pro-Iraanse militaire campagne tegen de Amerikaanse troepen in Syrië.

___________

ENGLISH    

As full-time defense minister, PM Binyamin Netanyahu inspected a division-scale IDF commando exercise on Tuesday and told the troops: “The great remedy for anti-Semitism is the state of Israel and the IDF"

By: DEBKAfile,  November 28, 2018


"Once, we were like a leaf in the wind and easy prey for butchers. Today we have the strength to hit back. On the eve of Hanukkah, I say, You are the Maccabees”, Netanyahu said (Book 1&2 Maccabees).

DEBKAfile: The IDF drill is part of a wide-scale ongoing military exercise by the US, Britain and France for testing the responses of America’s allies to an anticipated pro-Iranian militia campaign of terror against US forces in Syria.