28 november 2018

​Video: Norman Finkelstein hoopt dat Palestijnen Israëli’s vermoorden - Video: Norman Finkelstein hopes Palestinians murder Israelis

(Foto: http://normanfinkelstein.com) - (Photo: http://normanfinkelstein.com)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Onderstaand beeldmateriaal werd opgenomen in een boekhandel in mei van dit jaar

Bron: Israellycool, Aussie Dave, 24 november 2018


Daarin ziet u de Israël hater Norman Finkelstein, die verlangt dat de inwoners van Gaza de grensafsluiting doorbreken, om natuurlijk de Israëli's te vermoorden (wat hun bedoeling duidelijk is).

En als u nog steeds niet overtuigd bent, het betekent dat hij dode Israëliërs wil zien, zoals hij het explicieter zegt.

"De protesten waren overwegend geweldloos ... maar zelfs als ze gewelddadig waren, zou ik tegen het volk van Gaza zeggen: God zegene je, ik hoop dat je door dat hek heen breekt! En die soldaten, die sluipschutters, die moordenaars ... als ze allemaal zouden worden gedood, zou ik geen traan laten!”

Norman Finkelstein is echt verachtelijk.

(Video: alleen in Engels)

(Video: Israellycool)

___________

ENGLISH    

This next footage was apparently taken at a bookstore in May of this year

By: Israellycool, Aussie Dave, November 24, 2018


In it, you see Israel hater Norman Finkelstein wishing for Gazans to break through the border fence, to murder Israelis, of course (which they have been pretty clear is their intent).

And if you still aren’t convinced this means he wants dead Israelis, he says it more explicitly.

“The protests have been overwhelmingly non-violent… but even if they were violent, I would say to the people of Gaza: God bless you, I hope you break through that fence! And those soldiers, those snipers, those assassins… if every one of them were killed, I would not shed a tear!”

Norman Finkelstein is truly despicable.


(Video: Israellycool)