28 november 2018

Home Front Commander: "Tijdens de volgende oorlog kunnen ze niet rustig een kopje koffie drinken in Tel Aviv" - Home Front Commander: “In next war they won't be drinking coffee in Tel Aviv”

Home Front Commander Maj. Gen. Tamir Yadai (Foto: Flash 90) - Home Front Commander Maj. Gen. Tamir Yadai (Photo: Flash 90)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Home Front Commander over uitdagingen voor Israël: "Mogelijkheid van fronten in zowel het Noorden als het Zuiden - we weten dat er de pogingen tot coördinatie worden ondernomen"

Bron: Arutz Sheva, Rafael Levy, 28 november 2018


Home Front Commander Maj. Gen. Tamir Yadai nam vandaag deel aan een conferentie van nieuwe Hoofden van lokale autoriteiten, en besprak de rol van het Home Front commando in de voorbereiding van de plaatselijke noodhulpdiensten.

"Er lijkt geen twijfel te bestaan, dat de dreiging aan de kant van het Israëlische Home Front in de volgende oorlog een grote uitdaging zal zijn”, zei Yadai op een conferentie van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Ashkelon.

Volgens hem zal “2019 een meer complexe en uitdagende bedreiging voor Israël laten zien. Naast de bekwaamheden die we in het verleden hebben gezien, is er nog een geostrategische realiteit die ons voor andere uitdagingen en bedreigingen plaatst. Het probleem zijn niet de wapens, waarmee we vertrouwd zijn, maar de intensiteit. Het Midden-Oosten is nu anders georganiseerd. De kans bestaat, dat er gelijktijdig zowel in het Noorden als in het Zuiden, fronten zullen ontstaan, omdat we weten dat er pogingen tot coördinatie worden ondernomen”, zei generaal-majoor Yadai. "In de komende confrontatie zullen ze in Tel Aviv niet rustig een kopje koffie kunnen drinken, terwijl er gevechten plaatsvinden in het Noorden of in Gaza”.

___________

ENGLISH    

Home Front Commander on challenges facing Israel: “Possibility of fronts in both north and south - we're aware of coordination attempts”

By: Arutz Sheva, Rafael Levy, November 28, 2018


Home Front Commander Maj. Gen. Tamir Yadai took part today in a conference of new local authority heads and reviewed the role of Home Front Command in preparing local emergency authorities.

"There's no dispute that the threat to the Israeli home front in the next war will be very challenging”, Yadai said at an Interior Ministry conference in Ashkelon.

According to him, “2019 will see a more complex and challenging threat to Israel. Along with capabilities we know from the past, there is another geo-strategic reality presenting us with other challenges and threats. The issue is not the weapon, with which we are familiar, but the intensity. The Middle East is now organized differently”. There is a possibility of fronts opening both in the north and in the south, because we know of attempts at coordination”, Maj. Gen. Yadai said. "In the coming confrontation there will be no more fighting in the north or Gaza while they drink coffee in Tel Aviv”.