29 november 2018

​Hamas vraagt hulp aan VN - Hamas seeks assistance from the UN

Ismail Haniyeh (Foto: Reuters) - Ismail Haniyeh (Photo: Reuters)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Hamasleider klaagt bij de VN over de VS en Israël, omdat zij Hamas veroordelen. Danon: Het is net een seriemoordenaar die de politie om hulp vraagt

Bron: Arutz Sheva, Elad Benari, 29 november 2018


Ismail Haniyeh, het hoofd van het politieke bureau van de terroristische organisatie Hamas, schreef woensdagavond een brief aan de voorzitter van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, Maria Fernanda Spinosa, als reactie op de inspanningen van de VS en Israël tegen Hamas binnen de VN.

De Verenigde Staten hebben de leiding genomen bij het uitoefenen van druk op de Verenigde Naties, om steun te krijgen van Europese landen voor een resolutie waarin Hamas wordt veroordeeld. De Algemene Vergadering zal naar verwachting de komende dagen stemmen over de voorgestelde resolutie waarin raketaanvallen op Israël worden veroordeeld en geëist wordt, dat Hamas het gebruik van geweld beëindigt.

In zijn brief beweerde Haniyeh, dat hij "de grote inspanningen van de Verenigde Staten van Amerika met grote woede volgt en hen veroordeelt. Niet alleen omdat ze de Israëlische visie op het conflict hebben overgenomen, maar ook door alle noodzakelijke materiële en morele steun te bieden aan de Israëlische bezetter, om haar agressie tegen onze mensen voort te zetten en hen de fundamentele rechten van vrijheid, onafhankelijkheid en zelfbeschikking te ontnemen”.

Hij zei verder dat Hamas "volledig op de leden van de Algemene Vergadering van de VN zou rekenen, voor wat betreft het zich houden aan het internationale recht van volkeren dat zegt, dat het volk het recht heeft zichzelf te verdedigen en om de agressieve Amerikaanse inspanningen een halt toe te roepen”. Dit laatste werd nogmaals door hem benadrukt door te stellen dat de VN “zich flink moet gaan inspannen, om de Amerikaanse inspanningen te stoppen die het verzet veroordelen”.

De Israëlische ambassadeur bij de VN, Danny Danon, zei in een reactie, dat "Hamas spreekt over internationaal recht terwijl het raketten afvuurt op de burgerbevolking, de lichamen van IDF soldaten niet vrijgeeft, Israëlische burgers vasthoudt en zijn eigen mensen als menselijke schilden gebruikt. Een terroristische organisatie die zich wendt tot de VN voor hulp, is als een seriemoordenaar die de politie om hulp vraagt. Israël en de Verenigde Staten zullen de landen van de wereld blijven mobiliseren tot de vorming van een eenheidsfront tegen het terrorisme, waar Hamas namens Iran zich mee verbindt”.

___________

ENGLISH    

Hamas leader complains to UN about US and Israel attempts to condemn Hamas. Danon: It's like a serial killer asking police for assistance

By: Arutz Sheva, Elad Benari, November 29, 2018

 

Ismail Haniyeh, the head of the political bureau of the Hamas terrorist organization, on Wednesday night wrote a letter to the United Nations General Assembly president, Maria Fernanda Spinosa, in response to the US and Israel's efforts against Hamas in the UN.

The United States has been leading a push at the United Nations to win backing from European countries for a resolution condemning Hamas. The General Assembly is expected to vote in the coming days on the proposed resolution which will condemn rocket firings into Israel and demand that Hamas end its use of violence.

In his letter, Haniyeh claimed he is "following up with great anger and condemnation the ongoing and miserable efforts by the United States of America, not only by adopting the Israeli narrative of the conflict, but also by providing all the necessary material and moral support for the Israeli occupation to continue its aggression against our people and deprive them of their basic rights of freedom, independence and self-determination".

He further claimed that Hamas would "greatly count on the members of the UN General Assembly [to] stand by international legitimacy in support for the right of peoples to defend themselves and thwart these aggressive American endeavors”. He then stressed "the need for hard work to thwart the American efforts to condemn the resistance" at the UN.

Israel's Ambassador to the UN, Danny Danon, said in response that "Hamas speaks about international law while it fires rockets into civilian populations, holds the bodies of IDF soldiers and Israeli citizens, and uses its own people as human shields. A terrorist organization going to the UN for assistance is like a serial killer asking the police for assistance. Israel and the United States will continue to mobilize the countries of the world into a united front against the terrorism that Hamas engages in on behalf of Iran”.