30 november 2018

​Uitgebreide Israëlische luchtaanvallen boven Damascus - Wide-ranging Israel air strikes over Damascus region

Syrische luchtdoelraketten stijgen op terwijl Israëlische raketten op 10 mei 2018 luchtverdedigingsposities en andere militaire bases raken in Damascus, in Syrië (Foto: Door de regering gecontroleerde Syrische centrale militaire media via AP) - Syrian anti-aircraft missiles rise into the sky as Israeli missiles hit air defense positions and other military bases, in Damascus, Syria, on May 10, 2018 (Photo: Government-controlled Syrian Central Military Media, via AP)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Syrische bronnen meldden, dat kort voor middernacht op 29 november vanaf 21:30 uur, Israëlische luchtaanvallen hebben plaatsgevonden boven gebieden in de omgeving van Damascus

Bron: DEBKAfile, 29 november 2018


In drie golven van lucht- en raketaanvallen zijn Al Kiswah, ten Zuiden van de hoofdstad, Qanaqar in het Zuidwesten, en Quneitra tegenover de Golan-grens met Israël, geraakt.

Arabische omroepstations beweerden, dat er vlammen waren te zien boven het vliegveld van Damascus, veroorzaakt door aanvallen door doelgerichte vliegtuigen. Ze meldden verder, dat ook commandoposten van pro-Iraanse milities en bases, verschillende raketbatterijen en Hezbollah-troepen werden geraakt. Geen van deze berichten is officieel bevestigd.

DEBKAfile's militaire bronnen geven echter aan, ook al zijn de berichtgevingen ten dele juist, dat dit de meest uitgebreide aanval van Israël is op Iraanse en Hezbollah-doelen in het Zuidwesten van Syrië, sinds het grootste offensief op 10 mei dit jaar.

De IDF heeft inmiddels gemeld dat een raket vanuit Syrië naar de Israëlische Golan is afgevuurd. Het explodeerde op open terrein. De woordvoerder ontkende dat Israëlische vliegtuigen werden geraakt door Syrisch vuur. Volgens de TV van Hezbollah zijn alle IDF-bases op de Golan inmiddels verduisterd.

Toen het nieuws voor het eerst binnenkwam, plaatste DEBKAfile dit bericht:

Syrische bronnen, waaronder het officiële persbureau SANA, meldden donderdagavond dat de luchtverdediging van Syrië op "vijandige doelen" in de Al-Kiswah-regio ten Zuiden van Damascus had gereageerd en dat de operatie nog steeds aan de gang was.

Andere bronnen beweerden dat de Israëlische luchtmacht pro-Iraanse militieconcentraties in dezelfde regio had aangevallen. Sommigen zeiden dat daar Hezbollah-eenheden aanwezig waren.

DEBKAfile: Als deze berichten worden bevestigd, dan is dit de derde aanval van Israël middels lucht- en raketaanvallen op doelen in Syrië, sinds het opschorten van de luchtaanvallen na het neerschieten van een Russisch spionagevliegtuig op 17 september. Voor die datum kreeg Al Kiswah al met een aantal Israëlische luchtaanvallen te maken, de laatste op 10 mei, gericht tegen een lading Iraanse Fatteh-313-raketten die in Syrië werden afgeleverd. Onze militaire bronnen voegen eraan toe, dat Al Kiswah de zetel is van het Iraanse bevel voor Zuid-Syrië, dat wordt geleid door generaal-majoor Hossein Hamadani.

____________

ENGLISH    

Syrian sources reported shortly before midnight of November. 29, that Israeli air attacks had been ongoing from 21:30 over areas in the Damascus vicinity 

By: DEBKAfile, November 29, 2018


Three waves of air and missile attacks had struck Al Kiswah, south of the capital, Qanaqar to the southwest, and Quneitra opposite Israel’s Golan border.

Arab broadcasting stations claimed that flames were rising over Damascus airport from targeted aircraft. Also hit, they reported, were pro-Iranian militias’ command posts and bases, various missile batteries and Hizballah forces.  None of these reports are officially confirmed. However, DEBKAfile’s military sources estimate that even if they are partly correct, Israel is conducting its most wide-ranging assault on Iranian and Hizballah targets in southwestern Syria since its major offensive of May 10, this year.

The IDF has meanwhile reported that a missile was fired from Syria into Israeli Golan. It exploded on open ground. The spokesman denied any Israeli aircraft were hit by Syrian fire. According to Hizballah’s TV, all IDF bases on the Golan have been suddenly blacked out.

When the news first came in earlier, DEBKAfile posted this report:

Syrian sources, including the official news agency SANA, reported Thursday night that Syria air defenses had repelled “hostiles targets” in the Al-Kiswah region south of Damascus and that the operation was still ongoing.

Other sources claimed that the Israeli Air Force had attacked pro-Iranian militia concentrations in the same region. Some said there were Hizballah units present there.

DEBKAfile: If those reports are confirmed, then this will be the third Israel attack by air or missile on targets in Syria since suspending its air strikes following the shooting down of a Russian spy plane on September, 17. Before that, Al Kiswah took a number of Israeli air strikes, the last occurring on May 10 against a shipment of Iranian Fatteh-313 missiles landing in Syria. Our military sources add that Al Kiswah is the seat of the Iranian command for South Syria which is headed by Maj. Gen. Hossein Hamadani.