30 november 2018

​De hevigste raketaanval ooit op Syrië vernietigt 15 Iraanse/Hezbollah locaties - Largest-ever surface missile attack on Syria targeted 15 Iranian/Hizballah sites

(Kaart: DEBKAfile) - (Map: DEBKAfile)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Gedurende 75 minuten op donderdagavond 29 november, heeft de IDF Iraanse, Hezbollah en Syrische doelwitten aangevallen binnen het grootste gebied ooit in Syrië, kunnen DEBKAfile's informatie en militaire bronnen nu bekendmaken

Bron: DEBKAfile, 30 november 2018


Dit was geen aanval van de Israëlische luchtmacht zoals de aanval die twee jaar eerder plaatsvond op Iraanse doelen in Syrië.

In dit grensoverschrijdende offensief werden twee soorten grond-tot-grond raketten gebruikt: een langeafstandsartillerie wapensysteem bekend als LORA met een bereik van 400km; en de begeleide, korte afstand Tamuz. Ze hebben minstens 15 locaties verwoest, waarvan de meesten behoren tot het Iraans Revolutionair Guards Corps (IRGC), pro-Iraanse milities en Hezbollah. De aanval besloeg een gebied variërend van de Syrische Hermon-hellingen in het Noorden tot het Iraanse commandocentrum in Izra ten Noorden van Daraa, in het Zuiden.

Eén van de locaties was Al-Zabadani, een stad langs de weg Damascus-Beiroet, nabij de Libanese grens in het Westen, die Hezbollah onder controle heeft en daar zijn commandoposten, trainingskampen en munitie en raketdepots heeft gevestigd. In Al Kiswah ten Zuiden van Damascus troffen de IDF-raketten de centrale commandopost van Iran in Syrië, dat bekend staat als het 'glazen huis'.

Ook de commandoposten en -faciliteiten van twee Syrische brigades die ingericht waren voor Syrische officieren om een mengelmoes van Hezbollah, pro-Iraanse sjiitische en Palestijnse milities aan te sturen, werden vernietigd. Israëlische raketten troffen ook de 90ste Brigade van het Syrische leger die het gebied ten Noorden van Quneitra bestuurt en de 112-ste Brigade, die ten Zuiden van deze Golan-stad is gestationeerd.

De massale Israëlische grensoverschrijdende aanval heeft zware verliezen toegebracht aan de Iraniërs, hun milities, Hezbollah en het Syrische leger, inclusief dodelijke slachtoffers. Tot vrijdagavond hebben Iran, Syrië en Hezbollah de exact geraakte doelen niet bekendgemaakt, die 24 uur eerder door de IDF werden vernietigd. Het Russische leger in Syrië bleef ook stil.

____________

ENGLISH

For 75 minutes on Thursday night, November 29, the IDF blasted Iranian, Hizballah and Syrian targets in its biggest ever surface missile attack on Syria, DEBKAfile’s intelligence and military sources can now reveal

By: DEBKAfile, November 30, 2018


This was not an Israeli air force strike such as those conducted for two years against Iranian targets in Syria.

Two kinds of ground-to ground missiles were used in this cross-border offensive: a Long-Range Artillery Weapon system known as LORA which has a range of 400km; and the guided, short range Tamuz. They raked across at least 15 sites, most of them belonging to the Iranian Revolutionary Guards Corps (IRGC), pro-Iranian militias and Hizballah. They covered an area ranging from the Syrian Hermon slopes in the north, down to the Iranian command center at Izra north of Daraa in the south

Among the locations targeted was Al-Zabadani, a town on the Damascus-Beirut highway near the Lebanese border in the west, which Hizballah has taken over and established there its command posts, training camps and ammunition and rocket depots.  At Al Kiswah south of Damascus, the IDF missiles struck Iran’s central command post in Syria, which is known as the “Glass House”.

Blasted too were the command posts and structures of two Syrian brigades which are structured for Syrian officers to command a hodge-podge of Hizballah, pro-Iranian Shiite and Palestinian militias. Israeli missiles also struck the Syrian Army’s 90th Brigade which rules the area north of Quneitra and 112h Brigade which is stationed south of this Golan town.

The massive Israeli cross-border assault inflicted heavy casualties on the Iranians, their militias, Hizballah and the Syrian army, including fatalities. Up until Friday night, neither Iran, Syria nor Hizballah had disclosed the precise targets smashed by the IDF 24 hours earlier. The Russian military in Syria was also silent.