01 december 2018

​Syrië klaagt bij de VN over Israël - Syria complains to UN against Israel

Luchtaanval in Syrië (Foto: Reuters, archief) - Syria air strike (Photo: Reuters, archive)

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Syrië klaagt bij de VN-Veiligheidsraad over luchtaanvallen tegen Iraanse doelen, veroorzaakt door Israël

Bron: Arutz Sheva, Elad Benari, 30 november 2018


Syrië stuurde vrijdag een klacht naar de VN-veiligheidsraad over de luchtaanvallen van donderdag, die aan Israël waren toegeschreven en die gericht waren op een gebied met militaire basissen ten Zuiden van Damascus. Het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken zei in zijn brief dat dergelijke "agressie" tot doel heeft, de Syrische crisis te verlengen, aldus The Associated Press.

De klachten hadden ook betrekking op aanvallen op jihadisten uit de islamitische Staat (ISIS) in Syrië door de door de VS geleide coalitie, die het leven van de burger eiste. Het coalitieoffensief, dat in september begon, heeft als doel om ISIS uit hun laatste locatie langs de Syrisch-Iraakse grens te drijven. Het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat de aanslagen "een direct gevolg zijn van het gebrek aan respect van de VS voor het internationale recht en de menselijke waarden, in overeenstemming met de doelen van de Israëlische agressie". "We vragen de VN-Veiligheidsraad actie te ondernemen om onmiddellijk een einde te maken aan deze agressie", voegde het eraan toe.

Syrische staatsmedia meldden, dat de vermeende Israëlische aanvallen op Disweh, ten Zuiden van Damascus, door de luchtmacht werden afgeweerd. Israël heeft geen commentaar gegeven op de vermeende luchtaanvallen. De aanval kwam enkele uren nadat een Iraans vrachtvliegtuig vol met Iraanse wapens bestemd voor Hezbollah rechtstreeks vanuit Teheran naar de luchthaven Rafic Hariri in Beiroet vloog. Het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Syrian Observatory for Human Rights zei, dat de doelen wapenpakhuizen waren.

___________

ENGLISH    

Syria sends UN Security Council complaints over airstrikes against Iranian targets that were attributed to Israel

By: Arutz Sheva, Elad Benari, November 30, 2018


Syria on Friday sent the UN Security Council complaints over Thursday’s air strikes attributed to Israel that targeted an area home to military bases south of Damascus. Syria’s Foreign Ministry said in its letter that such “aggression” aims to prolong the Syrian crisis, according to The Associated Press.

The complaints also referred to strikes against Islamic State (ISIS) jihadists in Syria by the US-led coalition that claimed civilian lives. The coalition offensive, which began in September, aims to drive ISIS from their last pocket along the Syrian-Iraqi border. The Syrian Foreign Ministry said the attacks are “a direct consequence of the US’s lack of respect to international law and human values, in line with the targets of Israeli aggression”. “We ask the UN Security Council to act in order to immediately put an end to this aggression”, it added.

Syrian state media reported that Thursday’s alleged Israeli strikes on Kisweh, south of Damascus, were repelled by its air force. Israel has not commented on the alleged air strikes. The strike came several hours after an Iranian cargo plane packed with Iranian weapons destined for Hezbollah flew directly from Tehran to Beirut's Rafic Hariri Airport. The Britain-based Syrian Observatory for Human Rights said the targets were weapon warehouses.