01 december 2018

​Israëlische archeologen zeggen dat ze de ring van Pontius Pilatus hebben gevonden - Israeli archaeologists say they found the ring of Pontius Pilate

Bethlehem (Foto: Flash 90) - Bethlehem (Photo: Flash 90)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Archeologen zeggen dat de ring zeer waarschijnlijk toebehoorde aan de Romeinse prefect, die tweeduizend jaar geleden de provincie Judea bestuurde

Bron: Arutz Sheva, JTA, 1 december 2018


Israëlische onderzoekers zeggen, dat ze een ring hebben gevonden die toebehoorde aan Pontius Pilatus, de Romeinse prefect die Jezus heeft laten kruisigen.

Het sieraad van koperlegeringen was één van de voorwerpen die werd aangetroffen tijdens een opgraving in 1968-1969, waarbij een gedeelte van een tombe en het paleis van de Bijbelse koning Herodes bij Bethlehem in Judea werd blootgelegd, zo meldde The Times of Israel op donderdag. Maar de ring werd pas dit jaar onderzocht en gecatalogiseerd, aldus de berichtgeving.

Pilatus, een historische figuur die de verbeeldingskracht van enkele van de meest gevierde auteurs van de 20e eeuw, waaronder James Joyce en Michail Boelgakov, heeft bekoord, regeerde rond 26-36 na Chr. in de provincie Judea.

De wetenschappelijke analyse van de ring werd vorige week gepubliceerd door de Israel Exploration Society in de Israel Exploration Journal. "We hebben een ring, gegraveerd met de naam Pilatus, en de persoonlijke connectie straalt er vanaf”, zei Roi Porat, de archeoloog die het heronderzoek van de ring opdracht gaf, tegen The Times of Israel.

De sieraden werden gevonden in een kamer die dateert uit uiterlijk 71 na Chr., naast een selectie van glas, ostraca, aardewerk en versierde modderstoppers. Ook was een groot aantal metalen artefacten aanwezig waaronder ijzeren pijlpunten, munten en een afdichtingsring van een koperlegering. De ring is gegraveerd met een groot wijnvat - bekend als een krater - omringd door kleine Griekse letters die “van Pilatus” weergeven. Sommige van de letters op de ring zijn misvormd, zeiden de onderzoekers, waarschijnlijk als gevolg van een onjuiste productie.

___________

ENGLISH    

Archaeologists say ring may have belonged to Roman prefect who ruled Judea province 2,000 years ago

By: Arutz Sheva, JTA, December 1, 2018


Israeli researchers say they have found a ring that belonged to Pontius Pilate, the Roman prefect who had Jesus crucified.

The copper alloy jewelry was one of the artifacts found during a 1968-69 dig unearthing a section of a tomb and palace belonging to the biblical King Herod near Bethlehem in Judea, The Times of Israel reported Thursday. But the ring was examined and cataloged only this year, the report said.

Pilate, a historical figure who has captivated the imagination of some of the 20th century’s most-celebrated authors, including James Joyce and Mikhail Bulgakov, ruled the province of Judea from around 26-36 CE.

The scientific analysis of the ring was published last week by the Israel Exploration Society in the Israel Exploration Journal. “We have a ring inscribed with the name Pilate and the personal connection just cries out”, Roi Porat, the archaeologist who ordered the ring’s re-examination, told The Times of Israel.

The jewelry was found in a room dating to no later than 71 CE alongside a selection of glass, ostraca, pottery and decorated mud stoppers. Also present were a large number of metal artifacts including iron arrowheads, coins and a copper alloy sealing ring. The ring is engraved with a large wine vessel — known as a krater — surrounded by tiny Greek letters spelling out “of Pilatus”. Some of the letters on the ring are deformed, the researchers said, likely due to improper production.