02 december 2018

​Instituut voor Oorlog Studies: Rusland voltooit Syrische luchtafweer, verontrust Israël en VS – Institute for the Study of War​: Russia completes Syrian air defences, troubles Israel and US

De Su-57, Ruslands enige stealth-jager (Foto: Dmitry Zherdin) - De Su-57, Russia’s only stealth-jet (Photo: Dmitry Zherdin)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS   

Het rapport geeft een grimmig beeld van de toenemende Russische aanwezigheid in Syrië, terwijl Poetin en het Westen de strijd hebben aangebonden in de afgelopen dagen over marine confrontaties in Oekraïne

Bron: JPOST STAF, 1 december 2018


Rusland heeft een uitgebreid luchtafweersysteem opgesteld in Syrië, dat de mogelijkheid beperkt voor de Verenigde Staten om te opereren in het land en in het Oosten van de Middellandse Zee, volgens een nieuw rapport dat gepubliceerd is door het in Washington gevestigde Intituut voor Oorlog Studies.

De Russische stappen in Syrië omvatten de inzet van S-300 en S-400 en andere wapensystemen, als ook mogelijkheden voor elektronische oorlogsvoering. Ten grondslag aan de inspanningen van het Kremlin, beweert het rapport, ligt een breder offensief om Amerikaanse troepen te dwingen zich terug te trekken uit Syrië.

De Syrische inzet zal ook Israëls mogelijkheden ernstig beperken om aanvallen uit te voeren tegen Iraanse troepen in het land. Syrische media beweerden, dat Israël op donderdagavond de door Iran gesteunde milities had getroffen in al-Kiswah ten Zuiden van de hoofdstad Damascus, zo’n 50 kilometer van de grens met Israël.

“De VS en Israël moeten beiden bereid zijn om grotere aantallen luchtafweergeschut te bedwingen en duurdere onzichtbare vliegtuigen te gebruiken zoals de F-35 in Syrië”, zei het ISW rapport.

Daarnaast heeft de Russische strategie ook ingrijpende gevolgen voor de Amerikaanse machtsprojectie in de hele regio.

“Rusland staat op het punt om een lange termijn, strategisch voordeel te verkrijgen over de NAVO door zijn nieuwe mogelijkheden in Syrië”, schrijven de auteurs van het rapport. “De VS en de NAVO moeten nu rekening houden met het risico van een gevaarlijke escalatie in het Midden-Oosten, te midden van welke confrontatie dan ook met Rusland in Oost-Europa”.


Video: alleen Engels

(Video: Russia Insight)

____________

ENGLISH

The report paints a stark picture of increasing Russian entrenchment in Syria as Putin and the west have squared off in recent days over naval confrontations in Ukraine

By: JPOST STAFF, December 1, 2018


Russia has completed a comprehensive air defense system in Syria that constrains the United States' ability to operate in the country and in the eastern Mediterranean, according to a new report published by the Washington-based Institute for the Study of War.

The report paints a stark picture of increasing Russian entrenchment in Syria as Putin and the west have squared off in recent days over naval confrontations in Ukraine.

The Russian moves include the deployment of S-300 and S-400 missiles and other weapons systems as well as electronic warfare capabilities in Syria. Underlying the Kremlin's efforts, the report claims, is a wider push to force American troops to withdraw from Syria.

The Syrian deployments will also severely limit Israel's ability to launch strikes against Iranian forces in the country. Syrian media claimed that Israel targeted Iranian-backed militias in al-Kiswah south of the capital of Damascus, some 50 kilometers from the border with Israel, on Thursday evening.

"The US and Israel both must be prepared to suppress a larger number of air defense systems and use more expensive stealth aircraft such as the F-35 in Syria”, the ISW's report said.

However, the Russian strategy also has profound implications for US power projection throughout the region.

"Russia stands to gain a long-term strategic advantage over NATO through its new capabilities in Syria," the report's authors write. "The US and NATO must now account for the risk of a dangerous escalation in the Middle East amidst any confrontation with Russia in Eastern Europe".


(Video: Russia Insight)