02 december 2018

​Trump tijdens Chanoeka: "Licht zal altijd door de duisternis breken" - Trump on Hanukkah: "Light will always break through the darkness"

Donald Trump (Foto: Reuters) - Donald Trump (Photo: Reuters)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De Amerikaanse president wenst het Joodse volk een gelukkige Chanoeka, belooft om antisemitisme te bestrijden

Bron: Arutz Sheva Staff, 2 december 2018


De Amerikaanse president Donald Trump bracht een warme groet aan het Joodse volk ter gelegenheid van Chanoeka, dat vandaag bij zonsondergang is begonnen.

"Melania en ik brengen onze hartelijke groeten over aan onze Joodse broeders en zusters in de Verenigde Staten, in Israël en de hele wereld, die Chanoeka vieren. Acht nachten lang zullen Joodse gezinnen en vrienden samenkomen om de menora aan te steken. Deze speciale traditie begon meer dan 2000 jaar geleden tijdens de herinwijding van de Heilige Tempel in Jeruzalem, die volgde op een moeilijke periode waarin Joden werden vervolgd vanwege hun geloof. Helaas worden de Joden tegenwoordig nog steeds geconfronteerd met vele verschillende vormen van geweld, haat en onverdraagzaamheid overal ter wereld. We herdenken allemaal de mensen van Tree of Life - Or L'Simcha Congregation - die afgelopen oktober zijn gedood in Pittsburgh, Pennsylvania. Als een natie beloven we onze voortdurende liefde en steun aan de slachtoffers, hun families en de gemeenschap, en we bidden dat de families van de slachtoffers enige mate van vrede en troost vinden tijdens deze feestdagen. In de komende dagen, moge de verwarmende gloed van elke kaars op de menora helpen om huizen en harten te vullen met liefde en geluk. Samen onderstrepen we de waarheid, dat licht altijd door de duisternis zal breken. We doen jullie onze allerbeste wensen toekomen voor een gezegende en gelukkige Chanoeka”.

___________

ENGLISH    

US President wishes Jews a happy Hanukkah, pledges to fight antisemitism

By: Arutz Sheva Staff, December 2, 2018


US President Donald Trump issued a greeting to the Jewish people on the occasion of the holiday of Hanukkah, which begins at sundown today.

"Melania and I send our warmest greetings to our Jewish brothers and sisters in the United States, in Israel, and around the world celebrating Hanukkah. For eight nights, Jewish families and friends will come together to engage in the lighting of the menorah. This special tradition started more than 2,000 years ago during the rededication of the Holy Temple in Jerusalem, which followed a trying period when Jews were persecuted for practicing their faith. Unfortunately, Jews today continue to face many different forms of violence, hatred, and bigotry around the globe. We remember all those from the Tree of Life - Or L’Simcha Congregation - whose lives were tragically taken in Pittsburgh, Pennsylvania, this past October. As one Nation, we pledge our continued love and support for the victims, their families, and the community, and we pray that the victims’ families find some measure of peace and comfort during this holiday season. Over the coming days, may the warming glow of each candle on the menorah help fill homes and hearts with love and happiness. Together, we reaffirm the truth that light will always break through the darkness. We send our very best wishes for a blessed and happy Hanukkah”.