03 december 2018

​6.000 nemen deel aan de eerste internationale Joodse Volksparade - 6,000 participate in first international Jewish People’s Parade

Duizenden mensen nemen deel aan de Joodse Volksparade (Foto: Esti Desiubov/TPS) - Thousands march in Jewish People's Parade (Photo: Esti Desiubov/TPS)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Minister van Diaspora Zaken, Bennett: “Vandaag maken we geschiedenis - Am Yisrael Chai”

Bron: Arutz Sheva Staff, 3 december 2018


Minister van Onderwijs en Diaspora Zaken, Naftali Bennett, nam deel aan de eerste internationale Joodse Volksparade in Jeruzalem. De parade, die werd geïnitieerd door het ministerie van Diaspora, werd bijgewoond door de Amerikaanse ambassadeur in Israël, David Friedman, Yesh Atid-voorzitter Yair Lapid, evenals andere MK's en hoge ambtenaren.

Eerder op de dag begroette Minister Bennett de deelnemers van de parade, die vertrok vanuit het Liberty Bell Park in Jeruzalem en ontmoette leden van jeugdgroepen en studenten uit Israël, evenals tientallen anderen van over de hele wereld - van wie velen onlangs Aliyah hadden gemaakt en in Israël zijn komen wonen.

Tijdens het slotevenement in de Sultan's Pool aan de voet van de oude stadsmuren kreeg minister Bennett gezelschap van ambassadeur Friedman en MK's Yair Lapid, Shuli Moalem en Aliza Lavie, om de kaarsen aan te steken voor de tweede nacht van Hanukkah.

Minister Bennett begroette de duizenden aanwezigen en citeerde het Bijbelse gezegde: "Wat is het heerlijk om broeders bij elkaar te zien zitten". Hij vervolgde: "We zijn hier vandaag met Joden van over de hele wereld - uit de Verenigde Staten, Canada, Mexico, Argentinië, Chili, Brazilië, Rusland, Ethiopië, Azië, Afrika en Europa. Vandaag maken we geschiedenis! We zijn allemaal Joden en we zijn allemaal broeders. Dit is de eerste internationale Joodse Volksparade". Hij voegde eraan toe: "Jood zijn betekent voor elkaar zorgen en elkaar helpen. Wanneer Joden waar ook ter wereld in de problemen zitten, zijn wij er voor hen en leven met hen mee". De minister verwelkomde de vele nieuwe olim op het evenement en zei: "Er is één thuis voor alle Joden van de wereld en dat is de staat Israël." Hij concludeerde: "Namens de Israëlische regering, en namens het Israëlische publiek, groeten we vandaag de Joden die over de hele wereld wonen. Am Yisrael Chai! - Het Volk van Israël leeft!".

_____________

ENGLISH    

Diaspora Affairs Minister Bennett: “Today we are making history - Am Yisrael Chai”

By: Arutz Sheva Staff, December 3, 2018


Minister of Education and Diaspora Affairs Naftali Bennett participated in the first international Jewish People’s Parade in Jerusalem. The march, which was initiated by the Diaspora Ministry, was attended by US Ambassador to Israel, David Friedman, Yesh Atid chairman Yair Lapid, as well other MKs and senior officials.

Earlier in the day, Minister Bennett greeted the participants in the parade, which set out from Liberty Bell Park in Jerusalem and met members of youth groups and students from Israel, as well as dozens from around the world - many of whom had recently made Aliyah, and come to live in Israel.

At the closing event at the Sultan’s Pool at the foot of the Old City Walls, Minister Bennett was joined by Ambassador Friedman and MKs Yair Lapid, Shuli Moalem, and Aliza Lavie, to light the candles for the second night of Hanukkah.

Minister Bennett greeted the thousands in the crowd and quoted the Biblical adage, “How wonderful it is to see brothers sitting together”. He continued, “We are here today with Jews from all over the world - from the United States, Canada, Mexico, Argentina, Chile, Brazil, Russia, Ethiopia, Asia, Africa and Europe. Today we are making history! We are all Jews and we are all brothers. This is the first international Jewish People’s Parade”. He added, “To be a Jew is to care for each other and help one another. When a Jew anywhere in the world is hurt, we are with them and feel for them”. Welcoming the many new olim at the event, the Minister said, “There is one home for all the Jews of the world and this is the State of Israel.”. He concluded, “On behalf of the Government of Israel, and on behalf of the Israeli public, we salute today the Jews who live all over the world. Am Yisrael Chai! - The People of Israel live!”.