05 december 2018

Merkel dringt er bij EU-landen op aan, geen ambassade naar Jeruzalem te verhuizen – Merkel urged EU countries not to move enbassies to Jerusalem

Duitse bondskanselier Angela Merkel (Foto: Hadas Parush/Flash90) - German chancellor Angela Merkel (Photo: Hadas Parush/Flash90)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Nucleaire deal en etiketteringsrichtlijn nederzettingen zorgen ervoor, dat Duitsland Jeruzalem als de hoofdstad van Israël ontkent

Bron: JPOST, BENJAMIN WEINTHAL, 4 december, 2018


De oprichter van de Europese coalitie voor Israël in Brussel, Tomas Sandell, kondigde afgelopen donderdag in een schokkende videoboodschap aan, dat de Duitse bondskanselier Angela Merkel een campagne voert om te voorkomen dat Midden- en Oost-Europese landen hun ambassade naar Jeruzalem zouden verplaatsen, gezien de nucleaire deal met Iran.

Sandell zei dat een exclusieve reportage van de Jerusalem Post in november over Merkel die de Roemeense president, Klaus Iohannis, heeft gebeld om hem ervan te overtuigen de ambassade van zijn land niet naar Jeruzalem te verplaatsen, hem aanleiding gaf om de publiciteit te zoeken.

Sandell, die vanuit het Europees Parlement sprak, zei: "Wat we hebben ontdekt, is iets wat ik al geruime tijd vernam van Midden- en Oost-Europese landen die geneigd zijn om hun ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen, wat voor hen vanzelfsprekend zou zijn. Ze hebben telefoontjes ontvangen uit Berlijn, van Angela Merkel, de kanselier. Dit is onder geen enkele voorwaarde acceptabel”.

"Ik heb de afgelopen dagen in Brussel met veel Duitsers gesproken”, zei hij. "Zij zijn zich hiervan niet bewust en zouden allemaal geschokt zijn over het feit, dat alle landen in de Europese Unie vandaag de dag een ambassade verhuizing naar Jeruzalem willen tegengaan, niet volgens de visie van hun eigen land, maar de visie van zogenaamde andere landen volgend in hun overtuiging dat dit het juiste is om te doen. Terwijl het in werkelijkheid alleen Duitsland is, die een dergelijke visie heeft. Dit is een grote schok”. Hij voegde eraan toe: "Dit is iets dat nooit eerder is voorgekomen. Dit is niet het Duitsland dat we ooit kenden. Dit is zelfs niet de Angela Merkel die we ooit kenden toen ze werd gekozen”.

Sandell zei dat veel van Merkels telefoontjes in april plaatsvonden met de Europese leiders toen "veel van de landen serieus de intentie hadden om hun ambassades te verhuizen. De anti-Israëlische acties van Merkel hebben te maken met de nucleaire deal met Iran, die voor de volle 100% wordt gesteund door Duitsland en de Duitse regering”.

Hij voegde eraan toe dat Merkels actie om de verhuizing van ambassades tegen te gaan, ook aansloot bij "de manier waarop Duitsland Israëlische goederen uit betwiste gebieden zogenaamd niet wilde boycotte in 2015”. Hij zei, dat Duitsland daarmee publiekelijk duidelijk wilde maken dat Duitsland de sancties tegen Israëlische producten zou tegengaan. Echter, in plaats daarvan, voerde Duitsland "een contraproductieve maatregel" in om Israëlische producten te treffen, zei Sandell. Duitsland en de EU hebben Israëlische producten uit één territoriaal conflict in de wereld uitgekozen, om de Joodse staat te treffen met een etiketteringssysteem voor haar koopwaar. Hij zei dat het beleid van Merkel "een grote zorg is voor hen die het Joodse volk en de staat Israël steunen”.

Hij beëindigde zijn videoboodschap door te verklaren hoe belangrijk het is om "Jeruzalem als de hoofdstad van Israël" te erkennen.

In een e-mail aan de Jerusalem Post op dinsdag heeft een woordvoerder van de Duitse regering de activiteiten van Merkel niet ontkend en de opmerking van twee weken geleden aan de Jerusalem Post herhaald: "We kunnen geen informatie geven over de inhoud van vertrouwelijke gesprekken”.

Emmanuel Nahshon, de woordvoerder van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken, schreef aan de Jerusalem Post dinsdag per e-mail: "We zijn voortdurend in dialoog met de Duitse regering over allerlei relevante kwesties, op dit moment willen we geen persverklaring afgeven”.

____________

ENGLISH 

Nuclear accord and settlement labels caused Germany to deny Jerusalem as Israel’s capital

By: JPOST, BENJAMIN WEINTHAL, December 4, 2018


The founding director of the European Coalition for Israel in Brussels, Tomas Sandell, announced in a shocking video message on Thursday that German Chancellor Angela Merkel waged a campaign to prevent central and eastern European countries from moving their capitals to Jerusalem to preserve the Iran nuclear deal.

Sandell said a Jerusalem Post exclusive report in November that Merkel called Romanian president, Klaus Iohannis, to convince him to not relocate his country’s embassy to Jerusalem,  prompted Sandell to go public.

Speaking from the European parliament, Sandell said, “What we have found out, something I heard for quite some time already, from central and eastern European countries that would have an inclination to move their embassy to Jerusalem, this is the natural thing for them to do, is that they have received phone calls from Berlin, from Angela Merkel, the chancellor. Basically, this cannot happen under any circumstances".

“I have spoken to many Germans these last few days in Brussels", he said. “They are not aware of this, and all of them would be shocked that all of the countries in the European Union today would want to block an embassy move to Jerusalem, not only for your own country, but for other countries that have the conviction that this is the right thing to do, the only country to do would be Germany. This is a big shock”. He added “This is something unprecedented. This is not the Germany we once knew. This is not the even Angela Merkel we once knew when she was elected".

Sandell said many of Merkel’s telephone calls took place to European leaders in April when “many of the nations were seriously considering moving their embassies. Merkel’s anti-Israel moves have to do with the Iran nuclear deal, which “has been very much supported by Germany and the German government”.

He added that Merkel’s move to block the relocation of embassies was also sparked by “how Germany did not block the marking of Israeli goods from disputed territories in 2015". He said it was anticipated that Germany would stop the penalties against Israeli products. Germany instead implemented “this counterproductive measure” to punish Israeli goods, said Sandell.

Germany and the EU singled out only Israeli goods from one territorial conflict in the world to penalize the Jewish state with a labeling system on its merchandise. He said Merkel’s policy is “of great concern for us who support the Jewish people, support the state of Israel”.

He ended his video message by stating the importance of recognizing “Jerusalem as the capital of Israel”.

In an email to the Post on Tuesday, a German government spokesperson did not deny Merkel's activities and restated its comment from two weeks ago to the Post: “We cannot report from confidential talks”.

Emmanuel Nahshon, the spokesman for Israel's foreign ministry, wrote the Post by email on Tuesday: "We have an ongoing dialogue over all relevant issues with the German government. For the moment we do not wish to make a media statement”.