06 december 2018

EU steunt Israël in operatie 'Northern Shield' - EU supports Israel in 'Northern Shield' operation

Israëlische soldaten gezien vanuit het dorp Kfar Kila (Foto: Reuters) - Israeli soldiers seen from village of Kfar Kila (Photo: Reuters)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

EU-ambassadeur in Israël: "Israël heeft het recht om de veiligheid van zijn burgers en grondgebied te waarborgen"

Bron: Arutz Sheva, Tal Polon, 6 december 2018


De Europese Unie sprak donderdag zijn steun uit voor Israël in zijn "Operation Northern Shield" tegen terreurtunnels van Hezbollah.

In een tweet zei EU-ambassadeur Emanuele Giaufret dat "Israël het recht heeft de veiligheid van zijn burgers en grondgebied te waarborgen". Hij voegde eraan toe dat UNIFIL "een sleutelrol vervult om de stabiliteit te waarborgen", en dat het "volledige steun nodig heeft om zijn mandaat te vervullen om de stabiliteit te behouden en escalatie te voorkomen".

De verklaring volgde anderen op woensdagavond door vertegenwoordigers van Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, die Hezbollah veroordeelden, omdat ze de terreurtunnels naar Israël hadden gegraven. De verklaring van het VK ondersteunde ook "het recht van Israël om zichzelf te verdedigen". Op woensdag steunde Rusland de acties van Israël om de terreurtunnels te neutraliseren, en riep Israël op geen militaire actie te ondernemen in Libanon. Op dinsdag benadrukte de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur John Bolton de 'sterke steun' van de VS voor Israël in de operatie, terwijl hij Iran en 'zijn agenten', waaronder Hezbollah, opriep om 'hun regionale agressie te stoppen'. "De VS steunen Israëls pogingen om zijn soevereiniteit te verdedigen, en we roepen Hezbollah op om te stoppen met het graven van tunnels naar Israël en zich te onthouden van escalatie en geweld", zei Bolton. "Meer in het algemeen doen we een beroep op Iran en al zijn vertegenwoordigers om hun regionale agressie en provocatie te stoppen, wat een onaanvaardbare bedreiging vormt voor de Israëlische en regionale veiligheid".

____________

ENGLISH    

EU Ambassador to Israel: 'Israel has the right to safeguard the security of its citizens and territory”

By: Arutz Sheva, Tal Polon, December 6, 2018


The European Union on Thursday expressed support for Israel in its “Operation Northern Shield” against Hezbollah terror tunnels.

In a tweet, EU Ambassador Emanuele Giaufret said that “Israel has the right to safeguard the security of its citizens and territory”. He added that UNIFIL “has a key role to ensure stability", and that it needs “full support to fulfil its mandate to maintain stability and prevent escalation”.

The statement followed others by representatives of Germany and the UK on Wednesday night which condemned Hezbollah for digging the terror tunnels into Israel. The UK’s statement also supported “Israel’s right to defend itself”. On Wednesday, Russia backed Israel’s efforts to neutralize the terror tunnels, while urging Israel not to take military action inside Lebanon. On Tuesday, US National Security Adviser John Bolton emphasized the US’ “strong support” for Israel in the operation, while calling on Iran and “its agents”, including Hezbollah, to “stop their regional aggression”. “The US strongly supports Israel's efforts to defend its sovereignty, and we call on Hezbollah to stop its tunneling into Israel and to refrain from escalation and violence”, Bolton said. “More broadly, we call on Iran and all of its agents to stop their regional aggression and provocation, which pose an unacceptable threat to Israeli and regional security”.