06 december 2018

​Leger zegt dat Hezbollah, tunnels wilde gebruiken om Metulla af te snijden en een oorlog te beginnen - Army claims Hezbollah aimed to use tunnels to cut off Metulla, launch war

IDF soldaten zoeken naar Hezbollah-terreurtunnels op de Israëlisch-Libanese grens, 4 december 2018 (Foto: Israel Defense Forces) - IDF soldiers search for Hezbollah attack tunnels on Israeli-Lebanese border on December 4, 2018 (Photo: Israel Defense Forces)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Hoge officier zegt dat terreurgroep van plan was om een deel van een landstrook in Galilea in handen te krijgen; seismische sensoren hielpen het leger om grensoverschrijdende ondergrondse infrastructuur te vinden

Bron: TOI, JUDAH ARI GROSS, 5 december 2018


"De Hezbollah-terreurtunnels die vanuit Libanon naar Israëlisch grondgebied lopen en die door Israël zijn ontdekt, moesten door de door Iran gesteunde terreurgroep worden gebruikt voor een verrassingsaanval om een toekomstige oorlog te starten", zei een hoge IDF-officier woensdag.

"Het leger gelooft, dat de tunnel die is blootgelegd op dinsdag ten Oosten van het Libanese dorp Kafr Kila, was bedoeld voor infiltratie van Hezbollah strijders die de Israëlische stad Metulla moesten afsnijden, die direct aan de grens met Libanon ligt", zei een hoge officier van Northern Command, die sprak op voorwaarde van anonimiteit. Het idee was om Metulla vanuit het Zuiden af te snijden, onder meer door de hoofdtoegangsweg Route 90 te blokkeren.

De officier citeerde militaire beoordelingen en zei dat Hezbollah van plan was de tunnels te gebruiken als onderdeel van een bredere operatie, namelijk om delen van het gebied in Israëls Galilea te veroveren in een toekomstig conflict.

Dinsdagavond deed premier Benjamin Netanyahu een gelijksoortige uitspraak, dat de tunnels onderdeel waren van een bredere poging om Israël en Israëlische burgers "grote schade toe te brengen".

"Het veroveren van delen van Galilea door Hezbollah is een concrete bedreiging", zei hij. "Het maakt ook deel uit van een regionale en wereldwijde terreurinspanning onder leiding van Iran".

De enige tunnel waarvan het leger zegt, die tot nu toe is blootgelegd, had een bereik van 40 meter (130 voet) onder het Israëlische grondgebied buiten Metulla, en was twee meter breed en twee meter hoog. Het is onduidelijk hoeveel terroristen Hezbollah mogelijk door de tunnel had kunnen sturen, voordat ze zouden zijn opgespoord en of ze met voldoende mankracht zouden zijn geweest om grote delen van het Israëlische territorium in te nemen.

Het leger heeft niet gezegd hoeveel andere grensoverschrijdende tunnels het denkt, dat er zijn.

___________

ENGLISH    

Senior officer says terror group planned to capture part of Galilee panhandle; seismic sensors helped army find cross-border underground infrastructure

By: TOI, JUDAH ARI GROSS, December 5, 2018


“The Hezbollah attack tunnels crossing into Israeli territory from Lebanon that Israel has begun to uncover were to be used by the Iran-backed terror group for a surprise attack to kick off a future war”, a senior IDF officer said Wednesday.

The army believes the tunnel uncovered Tuesday east of the Lebanese village of Kafr Kila was meant to let in Hezbollah fighters who would cut off the Israeli town of Metulla, which lies directly along the border with Lebanon, said the senior officer in the military’s Northern Command, who spoke on condition of anonymity. The idea was to cut off Metulla from the south, including by blocking the main entry road, Route 90.

The officer, citing military assessments, said Hezbollah planned to use the tunnels as part of a wider operation to conquer parts of the panhandle in Israel’s Galilee in a future conflict.

On Tuesday night, Prime Minister Benjamin Netanyahu made a similar claim, saying the tunnels were part of a wider effort to “inflict great damage” to Israel and Israeli citizens.

“Capturing parts of the Galilee by Hezbollah is a concrete threat”, he said. “It is also part of a regional and global terror effort led by Iran”.

The one tunnel the army says it has uncovered so far reached 40 meters (130 feet) into Israeli territory outside Metulla, and was two meters (six feet) tall by two meters (six feet) wide. It’s unclear how many fighters Hezbollah could have sent through the tunnel before being detected and if they would be enough to capture or hold significant swaths of Israeli territory.

The army has not said how many other cross-border tunnels it believes there are.