06 december 2018

​VN stemt tegen veroordeling van Hamas - UN votes against condemnation of Hamas

Stemming VN (Foto: YnetNews) - Voting UN (Photo: YnetNews)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Stemming van de Verenigde Naties over de resolutie waarin de terroristische organisatie wordt veroordeeld voor vuurgevechten en het gebruik van brandgevaarlijke ballonnen tegen Israël

Bron: Arutz Sheva, Elad Benari, UN Watch, 6 december 2018


De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft donderdag gestemd tegen een voorstel om de terroristische organisatie Hamas te veroordelen na de raketaanval op Israël, het graven van terreurtunnels en het lanceren van terreurballonnen vanuit de Gazastrook.

Hoewel de resolutie een meerderheid van 87 stemmen kreeg, werd de resolutie niet goedgekeurd omdat een 2/3 meerderheid niet werd gehaald. 57 landen stemden tegen de resolutie en 33 landen onthielden zich van stemming. EU stemde voor op Noorwegen en Zwitserland na. Zij onthielden zich later van stem.

De resolutie was één van de laatste stappen die door de Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Nikki Haley, in de Verenigde Naties werden gepromoot voordat ze het ambt verliet. "De VN hebben een kans om Hamas voor de eerste keer te veroordelen. Als de VN nalaat dit te doen, zal het gebrek aan geloofwaardigheid voor zich spreken", zei de Amerikaanse missie tegen de VN op haar Twitter-pagina.

____________

ENGLISH    

United Nations voting on resolution condemning the terrorist organization over rocket fire and use of incendiary balloons against Israel

By: Arutz Sheva, Elad Benari, UN Watch, December 6, 2018


The United Nations General Assembly voted on Thursday against a proposal to condemn the Hamas terrorist organization following its rocket fire into Israel, the digging of terror tunnels, and the launching of incendiary balloons at the Gaza envelope.

As such, even though the resolution received a majority of 87 votes in favor, the resolution was not approved because a 2/3 majority was not reached. 57 countries voted against the resolution, and 33 countries abstained. EU voted in favour, except Norway and Switzerland. They abstained later.

The resolution was one of the final moves being promoted by US Ambassador to the UN Nikki Haley in the United Nations before she leaves office. “The UN has a chance to condemn Hamas for the first time. If the UN fails to do so, its lack of credibility will speak for itself”, the US Mission to the UN said on its Twitter page.