07 december 2018

Met goedkeuring van Netanyahu: Weer miljoenen dollars naar Hamas - With Netanyahu's approval: Again millions of dollars to Hamas

(Afbeelding: צילום: iStock) - (Image: צילום: iStock)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

$15 miljoen van Qatar overgebracht naar Gaza. Israëlische functionaris: er is nog nooit een beter toezicht geweest op de overdracht van fondsen

Bron: Arutz Sheva, Nitsan Keidar, 7 december 2018


Op donderdagavond is $15 miljoen uit Qatar overgebracht naar Gaza via de Erez-grensovergang met Israël, door de afgezant van Qatari in de regio, Mohammed al-Amedi. Dit is de tweede keer dat er een betaling plaatsvindt vanuit de Qatarese beurs en het bedrag zal vrijdag de betaling van salarissen van werknemers van Hamas mogelijk maken.

Een vooraanstaande politieke bron in Jeruzalem zei dat "de overdracht van het geld aan Gaza door Qatar, het toezicht en de controle door Israël op de overdracht van middelen heeft verbeterd, zodat het geen terroristische elementen bereikt”. De bron vervolgde: "Israël ontvangt gegevens van degenen die de salarissen in ontvangst nemen, ze moeten voor de ontvangsten tekenen, hun vingerafdrukken worden afgenomen, en alle details worden kenbaar gemaakt aan Israël”. Er is nog nooit een beter toezicht geweest op de overdracht van fondsen", benadrukte de hoge ambtenaar, eraan toevoegend dat "het besluit van de Palestijnse Autoriteit, Abu Mazen, om het geld niet over te maken zijn beslissing is geweest, en dat betekent een disconnectie tussen Judea, Samaria en Gaza”.

De in Ramallah gevestigde Palestijnse Autoriteit heeft de financiering van functionarissen geweigerd in het door Hamas geregeerde Gaza, nadat Hamas de controle over de enclave aan de kust na de verzoeningsovereenkomst van vorig jaar, niet aan de PA had teruggegeven. De PA heeft ook geweigerd om de overdracht van elektriciteit van Israël naar Gaza te financieren totdat Hamas de controle over Gaza opgeeft.

In november leverde Qatar brandstof voor de enige elektriciteitscentrale van Gaza om de humanitaire omstandigheden in de enclave te verbeteren. Bovendien voorzag Qatar, Hamas van $15 miljoen in contanten, waardoor de terreurorganisatie haar 30.000 werknemers kon betalen.

Kort na de eerste betaling aan Hamas, vuurden terroristische groeperingen vanuit Gaza op één dag een spervuur van 470 raketten af richting Israël. Eén persoon werd gedood en meer dan 50 raakten gewond door raket- en mortieraanvallen. Ook werden tijdens de aanval een aantal particuliere huizen getroffen.

____________

ENGLISH    

$15 million from Qatar transferred to Gaza. Israeli official: There has never been better supervision over the transfer of funds

By: Arutz Sheva, Nitsan Keidar, December 7, 2018


$15 million from Qatar were transferred on Thursday evening to Gaza via the Erez crossing with Israel, through the Qatari envoy to the region, Mohammed al-Amedi. This is the second stage of the Qatari grant, and it will allow for the payment of salaries to Hamas employees on Friday.

A senior political source in Jerusalem said that "the transfer of money to Gaza by Qatar has improved Israel's supervision and control over the transfer of funds so that it does not reach terrorist elements”. According to the source, "Israel receives records of the officials who come to receive the salaries, the recipients of the salaries sign for them and also have their fingerprints taken, and all the details are transferred to Israel. There has never been better supervision over the transfer of funds”, the senior official stressed, adding that "Palestinian Authority chairman, Abu Mazen's decision not to transfer the money is his, and that means a disconnect between Judea and Samaria and Gaza”.

The Ramallah-based Palestinian Authority has denied funding to officials in Hamas-ruled Gaza, after Hamas failed to reinstate PA control over the coastal enclave following last year’s reconciliation agreement. The PA has also refused to fund transfers of electricity from Israel to Gaza until Hamas relinquishes control over Gaza.

In November, Qatar provided fuel for Gaza’s sole power plant, to alleviate the humanitarian conditions in the enclave. In addition, Qatar provided Hamas with $15 million in cash, enabling the terror organization to pay its 30,000 employees.

Shortly after the first payment to Hamas, Gaza-based terrorist groups fired a barrage of 470 rockets towards Israel in one day. One person was killed and over 50 injured from rocket and mortar strikes, and a number of private homes were struck during the onslaught.