07 december 2018

​10.000 Palestijnen verzamelden zich langs de grens met Gaza, 33 gewonden - 10,000 Palestinians gathered along Gaza border, 33 wounded

Palestijnse jongeren zitten naast een Palestijnse vlag bij de prikkeldraad afscheiding, langs de grens met Israël ten oosten van Gaza Stad, 7 december 2018 (Foto: Said Khatib/AFP) - Palestinian youths sit next to a Palestinian flag by the barbed-wire fence along the border with Israel east of Gaza City, December 7, 2018 (Photo: Said Khatib/AFP)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Hamas houdt de meeste Gazanen uit de buurt van het grenshek

Bron: TOI STAFF, 7 december 2018


Vandaag verzamelden zich ongeveer 10.000 Palestijnen langs de grens met Gaza, met enkele brandende autobanden en er werd met stenen en vuurbommen gegooid naar soldaten, die reageerden met traangas en af en toe met scherpgeschut.

Het door Hamas gerunde ministerie van Volksgezondheid in Gaza zei, dat 33 mensen gewond raakten, maar het was niet duidelijk hoeveel er door scherpgeschut waren geraakt.

Dit was de vierde week op rij dat veiligheidsdiensten van Hamas de meeste inwoners van Gaza weg hielden van het grenshek, na een wapenstilstand met Israël volgend op een grote oplaaiing van geweld vorige maand. De IDF zei dat Palestijnen er niet in geslaagd zijn om het grenshek te doorbreken en dat er geen gewonden werden gerapporteerd onder Israëlische soldaten.

___________

ENGLISH    

Hamas keeping most Gazans away from fence

By: TOI STAFF, December 7, 2018


Some 10,000 Palestinians gathered along the Gaza border fence on Friday, with some burning tires and throwing rocks and firebombs at soldiers who responded with tear gas and occasional live fire.

The Hamas-run Gaza health ministry said 33 people were wounded, but it was not immediately clear how many were hit by live fire.

This was the fourth week in a row that Hamas security forces kept most Gazans away from the fence following a ceasefire with Israel after a major flareup last month. The IDF said Palestinians had not managed to breach the border fence and there were no injuries reported among Israeli forces.