10 december 2018

​De jacht op terroristen die de bushalte Ofra beschoten waarbij 7 gewonden vielen, gaat de tweede dag in - Manhunt for terrorists who shot at Ofra bus stop, injuring 7, enters second day

Israëlische soldaten zoeken gewapende mannen die op 9 december 2018 het vuur openden op een bushalte net buiten Ofra, waarbij zeven mensen gewond raakten (Foto: Israel Defense Forces) - Israeli soldiers search for gunmen who opened fire at a bus stop just outside Ofra, injuring seven people, on December 9, 2018 (Photo: Israel Defense Forces)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

IDF soldaten gaan de Palestijnse dorpen binnen op zoek naar schutters die inwoners neerschoten; toestand van de gewonde zwangere vrouw verbetert, de toestand van haar baby verslechtert

Bron: TOI Staff, Judah Ari Gross, Jacob Magid, 10 december 2018


De zoektocht van het Israëlische leger naar een groep terroristen die het vuur openden op een bushalte buiten het dorp Ofra, waarbij zeven mensen gewond raakten, waaronder een zwangere vrouw, ging maandag de tweede dag in. Soldaten hebben wegversperringen aangebracht en kammen de nabijgelegen Palestijnse dorpen uit.

Zondagavond net vóór 21.30 uur werden schoten afgevuurd op de Ofra-bushalte vanuit een voorbijrijdende auto, waar veel mensen aanwezig waren die een gemeenschappelijke Chanoeka viering hadden bijgewoond. Op een video, opgenomen door beveiligingscamera's van de schietpartij en gepost op sociale media, wordt een witte auto gezien die in de buurt van de bushalte langzamer gaat rijden, waarna te zien is dat de mensen door kogels worden getroffen terwijl ze proberen dekking te zoeken. De auto, die een paar ogenblikken stopt terwijl de schietpartij doorgaat, gaat er daarna vandoor terwijl IDF-soldaten naar de bushalte rennen. Naar verluidt, had de witte auto ten minste twee inzittenden.

Zeven mensen werden getroffen door kogels, waaronder een zeven maanden zwangere vrouw die ernstig gewond raakte. Artsen konden zondagavond met spoed een keizersnede uitvoeren om de baby ter wereld te brengen. De toestand van de moeder en het kind bleven tot aan maandagochtend zorgwekkend. De baby, een jongetje, werd onmiddellijk overgebracht naar de afdeling voor prematuur geborenen van het Shaare Zedek Medisch Centrum in Jeruzalem. Hoewel aanvankelijk werd gezegd dat het de gezondheid van het kind "stabiel” was, zei het ziekenhuis maandag dat de conditie van de baby verslechterde, waarschijnlijk als gevolg van het bloedverlies van zijn moeder door haar verwondingen. Hij werd aan de beademing gelegd en behandeld op de Neonatale intensive care unit. De 21-jarige moeder werd zondagavond geopereerd, aanvankelijk werd gezegd dat ze door haar verwondingen aan haar bovenlichaam, "voor haar leven vocht" maar maandagochtend zei het ziekenhuis dat haar toestand was gestabiliseerd, maar nog wel ernstig was.

Volgens de artsen, werden tevens een licht gewonde man van begin twintig en twee 16-jarige meisjes met lichte verwondingen overgebracht naar het Hadassah-ziekenhuis Ein Kerem in de hoofdstad.

Maandagochtend zei het Hadassah Ein Kerem-ziekenhuis, dat de man van de zwangere vrouw geopereerd was en zich in een stabiele toestand bevond.

Na de aanval begon de IDF direct met een zoektocht naar de schutters, sloot wegen af en plaatste zondagavond controleposten op de nabijgelegen snelwegen. "IDF-soldaten, grenspolitie en veiligheidstroepen doorzoeken de dorpen in het gebied. Tegelijkertijd gaat de informatie inwinning van het IDF door", zei het leger maandag. "De IDF gaat hiermee door totdat de terroristen zijn gepakt en de veiligheid van de inwoners is hersteld”, voegde het leger eraan toe.

Volgens de nieuwsdienst Wafa van de Palestijnse Autoriteit zijn op zondagavond laat Israëlische soldaten tijdens de zoekacties de stad Silwad, buiten Ramallah en net ten noorden van Ofra, binnengegaan. In Silwad vonden confrontaties plaats tussen bewoners en de Israëlische soldaten, waarbij bewoners stenen en andere voorwerpen gooiden naar de militaire voertuigen. Als reactie daarop gebruikten de soldaten traangas en andere wapens tegen de relschoppers, volgens Wafa. Er zijn geen gewonden gemeld. De noordelijke toegang tot al-Bireh, een stad grenzend aan Ramallah, was op zondagavond ook in beide richtingen afgesloten, meldde Wafa.

Naast de zoekacties, begeleidden Israëlische soldaten ook zo'n 7.500 Joodse gelovigen naar vier pelgrimsplaatsen op de Westelijke Jordaanoever, voor de laatste avond van het achtdaagse Chanoeka-feest. De meeste pelgrims reisden naar het graf van de aartsvaders in Hebron, anderen bezochten de heilige plaats van het graf van Jozef in Nablus, de oude stad Beit Zur buiten de voorstad Halhul in Hebron en de oude synagoge in het dorp As-Samu, ook vlakbij Hebron. Bij het controleren van het gebied voordat de gelovigen arriveerden, vonden Israëlische soldaten een pijpbom die verborgen was in de graftombe van Jozef in Nablus. Het explosief werd opgeruimd door militaire geniesoldaten. 

Israëlische soldaten begeleiden op 10 december 2018 duizenden Joodse gelovigen naar de Grot van de Patriarchen in Hebron (Foto: Israel Defense Forces)


Er braken rellen uit toen Israëlische troepen de gelovigen naar Nablus leidden. Lokale bewoners gooiden stenen en molotovcocktails naar de soldaten. Er raakten geen Israëlische soldaten gewond en er werd geen schade aan hun voertuigen toegebracht. De troepen reageerden met oproerwapens. Er zijn geen gewonden gemeld.

Elders op de Westelijke Jordaanoever deden veiligheidstroepen van de IDF, de grenspolitie en de Shin Bet veiligheidsdienst invallen, waarbij 16 Palestijnse verdachten werden opgepakt. Ze werden verdacht van deelname aan terroristische activiteiten, het gooien van stenen en deelname aan rellen, zei het leger. De verdachten werden voor ondervraging overgedragen aan de Shin Bet.

Twee maanden geleden schoot een Palestijnse terrorist twee Israëliërs dood in het Barkan Industrial Park. Hij is nog steeds voortvluchtig.

____________

ENGLISH    

IDF troops enter Palestinian villages in search of gunmen who shot settlers; injuries of pregnant woman hit in attack improve, her baby’s condition worsens   

By: TOI Staff, JUDAH ARI GROSS, Jacob Magid, December 10, 2018


The Israeli military’s search for a group of terrorists who opened fire at a bus stop outside the West Bank settlement of Ofra, injuring seven people including a pregnant woman, entered its second day on Monday, with troops setting up roadblocks and sweeping nearby Palestinian villages.

Just before 9:30 p.m. on Sunday, shots were fired from a passing car at the Ofra bus stop, which was full of people following a communal Hannukah event. In security camera video of the shooting, posted to social media, a white car is seen slowing down near the bus stop, after which bullets can be seen striking the crowd who scramble for cover. The car, which comes to a stop for a few moments while the shooting apparently continues, then speeds off down the road as IDF soldiers are seen running to bus stop. The white car was believed to have at least two occupants.

Seven people were hit by the gunfire, including a seven-month pregnant woman who was critically injured. Doctors were able to perform an emergency Cesarean section on her and deliver the baby on Sunday night. The conditions of the mother and child remained precarious as of Monday morning. The baby boy was immediately transferred to the ward for premature babies at Jerusalem’s Shaare Zedek Medical Center. Initially said to be in “stable” condition, the hospital said Monday the baby’s condition worsened, apparently as a result of his mother’s blood loss from her injuries. He was hooked up to a ventilator and undergoing treatment in the neonatal intensive care unit. The 21-year-old mother underwent surgery late Sunday and was initially said to be “fighting for her life” after she suffered wounds to her upper body, but on Monday morning the hospital said her condition had stabilized but remained serious.

A man in his early twenties was hospitalized with moderate injuries, and two 16-year-old girls with light injuries were taken to Hadassah Hospital Ein Kerem in the capital, medics said.

On Monday morning, the Hadassah Ein Kerem hospital said the pregnant woman’s husband underwent surgery and was in a stable condition, downgrading the severity of his injuries to mild-to-moderate.

After the attack, Israel Defense Forces quickly launched a search for the gunmen, shutting down roads and establishing temporary checkpoints on the surrounding highways on Sunday night. “IDF soldiers, Border Police officers and security forces are searching the villages in the area. At the same time, the IDF’s intelligence efforts are continuing”, the army said Monday. “The IDF will continue to act until the terrorists are captured and security is restored to residents”, the military added.

During the searches, Israeli troops entered the town of Silwad, outside Ramallah and just north of Ofra, late Sunday night, according to the Palestinian Authority’s Wafa news outlet. In Silwad, local residents clashed with the Israeli troops, throwing rocks and other objects at the military vehicles. In response, the soldiers fired tear gas and other less-lethal riot dispersal weapons at the rioters, according to Wafa. No injuries were reported. The northern entrance to al-Bireh, a town adjacent to Ramallah, was also closed in both directions on Sunday night, Wafa reported.

In addition to the search efforts, Israeli troops escorted some 7,500 Jewish worshipers to four pilgrimage sites in the West Bank for the last night of the eight-day Hanukkah holiday. Most of the pilgrims traveled to Hebron’s Tomb of the Patriarchs, while others visited the Joseph’s Tomb holy site in Nablus, the ancient city Beit Zur outside the Hebron suburb of Halhul, and the old synagogue in the village of as-Samu, also near Hebron. During sweeps of the area before worshipers arrived, Israeli troops found a pipe bomb hidden inside the Joseph’s Tomb site in Nablus. It was disarmed by military sappers.

Israeli soldiers escort thousands of Jewish worshippers to Hebron’s Tomb of the Patriarchs holy site on December 10, 2018 (Photo: Israel Defense Forces)


Riots broke out as Israeli troops led the worshipers into Nablus, with local residents throwing rocks and Molotov cocktails at the soldiers. No Israeli soldiers were injured nor was any damage caused to their vehicles. The troops responded with less-lethal riot dispersal weapons. No injuries were reported.

Elsewhere in the West Bank, security forces from the IDF, Border Police and Shin Bet security service conducted arrest raids, picking up 16 Palestinian suspects. They were suspected of taking part in terrorist activities, rock throwing and riots, the army said. The suspects were handed over to the Shin Bet for questioning.

Two months ago, a Palestinian terrorist shot dead two Israelis at the Barkan Industrial Park. He is still on the run.