10 december 2018

​Qatar stelt luchthaven voor in Gaza, wacht op reactie van Israël - Qatar proposed airport in Gaza, waiting for Israel’s response

Gaza's Hamas-premier Ismail Haniyeh, links van het midden, en Emir of Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani, rechts van het midden (Foto: AP/Mohammed Abed, Pool, file) - Gaza's Hamas prime minister Ismail Haniyeh, center left, and Emir of Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani, center, right (Photo: AP/Mohammed Abed, Pool, file)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Een afgezant van Qatar in Gaza zei maandag, dat zijn voorstel aan Israël om een luchthaven in de door Hamas bestuurde enclave te bouwen, onbeantwoord is gebleven

Bron: i24NEWS, 10 december 2018


"Ze (Israël) zeiden dat het zou worden besproken, maar ze hebben het uitgesteld. We zullen ons verzoek opnieuw indienen", vertelde Qatari-ambassadeur Al-Emadi aan het Palestijnse persbureau SAWA.

A-Emadi beweerde ook, dat Israël had voorgesteld om een dergelijke luchthaven aan de Israëlische kant van de grens te bouwen, maar dat dit door Qatar was afgewezen. "De Israëlische kant maakte zich zorgen om de veiligheid en we hebben hen gezegd, dat we dit kunnen oplossen door de vliegtuigen naar Doha te laten vliegen en vandaar terug naar Gaza, onder Qatari veiligheidssupervisie", voegde de Qatari-gezant eraan toe.

Qatar ondersteunt Gaza financieel nadat vorige maand een onofficieel bestand tussen Hamas en Israël was overeengekomen. De wapenstilstand zou een einde moeten maken aan maanden van gewelddadige protesten langs de grens tussen Gaza en Israël, in ruil voor een versoepeling van Israël’s blokkade van de kustenclave. Een eerste tranche van $15 miljoen vond in november plaats. Volgens een Palestijnse bron werd de tweede vorige week in Gaza afgeleverd door Emadi, die aanwezig was bij een receptie georganiseerd door Hamas, en tevens voor de verdeling van het bedrag zorgde.

Qatar had eerder aangekondigd dat er zes termijnen van $15 miljoen zouden worden betaald, maar de tranche bevatte deze keer $25 miljoen, met als verdeling: $5 miljoen voor salarissen, $5 miljoen voor werkloosheid en $5 miljoen voor humanitaire hulp. Nog eens $10 miljoen werd beschikbaar gesteld voor elektriciteit en brandstof.

___________

ENGLISH    

A Qatari envoy to Gaza said on Monday that his proposal to Israel to build an airport in the Hamas run enclave has gone unanswered

By: i24NEWS, December 10, 2018

“They (Israel) said it would be discussed and they procrastinated. We will renew our request”, Qatari Ambassador Al-Emadi told Palestinian news agency SAWA.

A-Emadi also claimed that Israel proposed building such an airport on the Israeli side of the border but that it was rejected by Qatar. “The Israeli side had security concerns and we told them we can resolve them by having the planes fly to Doha and return to Gaza from there and under Qatari security supervision”, the Qatari envoy added.

Qatar is supporting Gaza financially after an unofficial truce between Hamas and Israel was agreed upon last month. The truce was supposed to see an end to months of violent protests along the Gaza-Israel border in exchange for an easing of Israel's blockade of the coastal enclave. A first tranche of $15 million was distributed in November. The second one was brought into Gaza last week by Emadi who attended a reception organized by Hamas, according to a Palestinian source, who also provided a breakdown of the sum.

Qatar had previously announced there would be six installments of $15 million, but the package will this time contain $25 million, divided as such: $5 million for salaries, $5 million for unemployment, and $5 million for humanitarian relief. Another $10 million has been earmarked for electricity and fuel.