11 december 2018

​PA TV-presentatrice: Man die 3 Israëlische politieagenten neerstak 'gewild door maagden in het paradijs' - PA TV host: Man who stabbed 3 Israeli policemen ‘desired by virgins of Paradise’

Dana Abu Shamsiya van Palestina TV prijst een aanvaller die drie Israëlische politieagenten heeft neergestoken (Foto: MEMRI) - Palestine TV's Dana Abu Shamsiya praises an assailant who stabbed three Israeli policemen (Photo: MEMRI)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Dana Abu Shamsiya zegt ook, dat de aanvaller stierf nadat hij ‘de zielen van agenten op het slagveld had geoogst’

Bron: TOI STAFF, 8 december 2018

 

Een TV presentatrice op het officiële televisiekanaal van de Palestijnse Autoriteit prees onlangs een man, die drie Israëlische politieagenten aanviel en neerstak op een politiebureau in de Armon Hanatziv-buurt in Jeruzalem. In een opmerkelijke verklaring zei Dana Abu Shamsiya van Palestina TV over de aanvaller Abdul Rahman Abu Jamal, dat hij "de zielen op het slagveld heeft geoogst en gewenst is door de zwartogige maagden in het paradijs".

Op 14 november arriveerde Abu Jamal bij de ingang van het politiebureau en viel drie agenten aan, die lichtgewond raakten. Tijdens het gevecht werd een vierde agent licht gewond door shrapnel, toen anderen op de aanvaller schoten. Abu Jamal werd neergeschoten en raakte ernstig gewond. Hij stierf enkele dagen later in het Shaare Zedek Medisch Centrum in Jeruzalem.

Op 23 november zei TV presentatrice Abu Shamsiya tijdens een live uitzending, volgens de vertaling van het Midden-Oosten Media Research Institute:

"We zeggen over de Palestijnse martelaar uit Jeruzalem Abdul Rahman Abu Jamal:

‘Ik ben een Palestijnse leeuwenwelp, geplant in mijn land zoals de olijf- en vijgenbomen. Ik heb stevige wortels die teruggaan naar de Kanaänieten. Het bloed van de martelaren stroomt door mijn aderen. Ik ben als een leeuw op het slagveld. Als de oorlogstrommen klinken, oogst ik zielen op het slagveld. Ik ben de bewaker van de Al-Aqsa-moskee en van de Rotskoepel. Ik sluit nooit mijn ogen of buig mijn hoofd. Ik ben een Palestijnse leeuwenwelp en ik ben gevreesd door de legers van verraad. Ik ben gewenst door de zwartogige maagden in het paradijs. Ik heb mijn land nooit verraden, en ik heb mijn machinegeweer niet ingeleverd. Vandaag draag ik mijn lijkwade terwijl het geloof, dat overwinning en bevrijding zullen komen door toedoen van de leeuwenwelpen, sterker in mijn hart wordt’".

Israëlische leiders hebben zich herhaaldelijk uitgesproken over de dreiging van ophitsing in de Palestijnse media, terwijl Palestijnse televisieprogramma's worden aangehaald in Shin Bet-verhoren van terroristen als inspiratiebronnen. Terwijl Fatah-fractieleider en president van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas, regelmatig geweld heeft bekritiseerd, heeft de Facebook-pagina van zijn partij tientallen berichten gepubliceerd die geweld tegen Israëliërs verheerlijken.

(Video: alleen Engels)

(Video: MEMRI)

____________

ENGLISH

Dana Abu Shamsiya also says assailant who died after attacking officers ‘harvested souls in the battlefield’

By: TOI STAFF, December 8, 2018


A host on the Palestinian Authority’s official television channel recently praised a man who attacked and stabbed three Israeli policemen at a police station in Jerusalem’s Armon Hanatziv neighborhood. In a remarkable statement, Palestine TV’s Dana Abu Shamsiya said of assailant Abdul Rahman Abu Jamal that he “harvests souls in the battlefield” and was “desired by the black-eyed virgins of Paradise”.

On November 14 Abu Jamal arrived at the entrance to the police station, attacked and lightly injured three officers. During the scuffle a fourth officer was lightly hurt by shrapnel as others shot at the attacker. Abu Jamal was shot and seriously injured. He died several days later at Jerusalem’s Shaare Zedek Medical Center.

On November 23 host Abu Shamsiya said on air, in comments translated Thursday by the Middle East Media Research Institute:

“We say about the Palestinian martyr from Jerusalem Abdul Rahman Abu Jamal:

‘I am a Palestinian lion cub, planted in my land like the olive and fig trees. I have solid roots that go back to the Canaanites. The blood of the martyrs flows through my veins. I am like a lion in the battlefield. When the drums of war are beaten, I harvest souls in the battlefield. I am the guard of the Al-Aqsa Mosque and of the Dome of the Rock. I never close my eyes or bow my head. I am a Palestinian lion cub and I am feared by the armies of betrayal. I am desired by the black-eyed virgins of Paradise. I have not sold out my country, nor have I surrendered my machine gun. Today, I carry my shrouds as the faith grows stronger in my heart that victory and liberation shall come at the hands of the lion cubs’”.

Israeli leaders have spoken out repeatedly about the threat of incitement in Palestinian media, while Palestinian television programs are cited in Shin Bet interrogations of terrorists as sources of inspiration. While Fatah party leader and Palestinian Authority President Mahmoud Abbas has routinely denounced violence, his party’s Facebook page has published dozens of posts that glorify violence against Israelis.


(Video: MEMRI)