12 december 2018

​Hamas blij met 'heroïsche' schietpartij vanuit rijdende auto - Hamas celebrates ‘heroic’ drive by shootings

Hamas (Foto: Jerusalem Online) - Hamas (Photo: Jerusalem Online)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Raad eens wie er wat te vieren heeft?

Bron: JOL Staff, 11 december 2018


Op 9 december, werd vanuit een rijdende auto geschoten op Israëli’s door Palestijnse terroristen. Zeven Israëli’s raakten gewond, waaronder een 21-jarige zwangere vrouw. De schietpartij vond plaats bij een bushalte nabij de stad Ofra in Samaria. IDF-soldaten in de buurt reageerden door te schieten op het voertuig, dat op de vlucht sloeg.

Hamas begroette onmiddellijk de schietpartij, door te zeggen dat de schietpartij was "in reactie op de aanhoudende aanvallen tegen onze mensen. Het geeft aan dat er nog steeds verzet is op de Westelijke Jordaanoever ondanks voortdurende pogingen om het daar uit te roeien. Het geeft ook aan dat het verzet de vijand pijn kan doen en de zwaar bewaakte posten kan binnendringen", zei de groep in een verklaring.

De terroristische organisatie prees ook de “heldhaftige operatie die een boodschap van trouw aan onze mensen was”.

De groep riep de Arabische en islamitische landen op om zich aan te sluiten bij de Palestijnse zaak. "De continuïteit van het verzet op de Westelijke Jordaanoever en de Marsen van Terugkeer in Gaza wordt, naast andere verworvenheden, door onze mensen gewaarborgd, en zij zullen de Palestijnse zaak beschermen tegen alle pogingen om het te stoppen”.

Deze moordenaars van onschuldige mensen zijn degenen, die de VN afgelopen donderdag niet wisten te veroordelen.

Video van de aanslag

(Video: Jerusalem Online)

____________

ENGLISH

Guess who is celebrating?

By: JOL Staff, December 11, 2018


On December 9, in a drive by shooting by Palestinian terrorists 7 Israelis were hit, including a 21 year old pregnant woman. The shooting occurred at a bus stop near the Town of Ofra located in Samaria. IDF troops nearby responded by firing towards the vehicle, which fled.

Hamas immediately hailed the shooting by saying the shooting was “in response to ongoing attacks carried out against our people. It indicates that resistance is still present in the West Bank despite continuous attempts to eradicate it there. It also indicates that the resistance can cause pain to the enemy and can penetrate its heavily-fortified posts", the group said in a statement.

The terrorist organization also hailed the ”heroic operation which carried a message of fidelity to our people".

The group called on Arab and Muslim countries to stand by the Palestinian cause. “The continuity of resistance in West Bank and Marches of Return in Gaza are among other achievements secured by our people which will preserve the Palestinian cause against all attempts to eradicate it".

These murderers of the innocent are the ones the UN couldn’t bring itself to condemn last Thursday.


Video of the attack

(Video: Jerusalem Online)