13 december 2018

​'Joods bloed is niet goedkoop' - 'Jewish blood is not cheap'

Givat Assaf-aanslag (Foto: Eliyahu Dahari/ZAKA) - Givat Assaf attack scene (Photo: Eliyahu Dahari/ZAKA)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Temidden van escalerend terrorisme roepen leiders van Samaria, Binyamin en Bet El het publiek op, om donderdagavond te protesteren in Jeruzalem

Bron: Arutz Sheva Staff, 13 december 2018


De leiders van Binyamin, Bet El en Samaria roepen het publiek op, om donderdagavond een protest bij te wonen, tegenover de residentie van premier Netanyahu in Jeruzalem.

Het protest wordt gehouden temidden van een opleving van het terrorisme, toen twee IDF-soldaten op donderdag werden gedood tijdens een schietpartij bij Givat Assaf. De organisatoren van het protest doen een beroep op de regering om meer huizen in het gebied te bouwen en de terreur agressiever te bestrijden.

"Dit moorddadige terrorisme heft zijn kop en we zullen niet werkeloos gaan toekijken", zei de voorzitter van de Regionale Raad van Binyamin, Yisrael Gantz. "Ik eis van de premier dat hij het terrorisme aanpakt omdat terrorisme nu eenmaal moet worden aangepakt".

Met het oog op zowel de aanslag van donderdag in Givat Assaf als de schietpartij van zondag in Ofra, zei Gantz dat "de eerste stap een volledig en onmiddellijk verbod voor de Arabische bevolking moet zijn, om gebruik te maken van Route 60", een centrale weg die Judea en Samaria doorsnijdt. "Tegelijkertijd eis ik dat de premier de Israëlische soevereiniteit over Binyamin, Judea en Samaria toepast", voegde Gantz toe. "De inwoners van Binyamin zijn geen ‘sitting ducks’ binnen het bereik van het Arabische terrorisme".

Het hoofd van de Samaria Regional Council, Yossi Dagan, zei dat het doel van de bijeenkomst is om Netanyahu en de regering te laten zien, dat "we het zat zijn om onze mond te houden, we klaar zijn met constant mensen te moeten begraven. We zijn totaal aan ons lot overgeleverd".

"De dagen van Oslo zullen niet worden herhaald", voegde het hoofd van Bet El, Shai Alon eraan toe: "We roepen het publiek op, om vanavond om 19.00 uur naar Jeruzalem te komen en te laten zien dat Joods bloed niet goedkoop is".

____________

ENGLISH    

Amid escalating terrorism, leaders of Samaria, Binyamin, and Bet El call on public to join Thursday evening protest in Jerusalem

By: Arutz Sheva Staff, December 13, 2018


The leaders of Binyamin, Bet El, and Samaria are calling on the public to attend a protest to be held Thursday evening opposite Prime Minister Netanyahu's residence in Jerusalem.

The rally is being held amid an upsurge in terrorism, as two IDF soldiers were killed on Thursday in a shooting attack at Givat Assaf. Rally organizers call on the government to build more homes in the area and to fight terror more aggressively.

"This murderous terrorism is raising its head and we will not sit idly by”, said Binyamin Regional Council Chairman Yisrael Gantz. "I demand that the prime minister deal with terror as terror needs to be dealt with”.

With both Thursday's attack in Givat Assaf and Sunday's shooting in Ofra, Gantz said that "the first step must be a complete and immediate ban on the Arab population from continuing to travel on Route 60", a central road bisecting Judea and Samaria. "At the same time, I demand that the Prime Minister apply Israeli sovereignty over Binyamin, Judea, and Samaria”, added Gantz. "The residents of Binyamin will not be ducks in the firing range of Arab terrorism”.

Samaria Regional Council head Yossi Dagan said that the purpose of the rally is to show Netanyahu and the government that "we are done being quiet. We are done burying. There is a total abandonment".

"The days of Oslo will not be repeated”, added Bet El head Shai Alon. "We are calling on the public to come to Jerusalem for a rally at 7 pm and show that Jewish blood is not cheap”.