14 december 2018

​Netanyahu belooft uitbreiding nederzettingen in Judea en Samaria in reactie op terreur aanslagen - Netanyahu vows to expand settlements in Judea and Samaria in response to terror attacks

Premier Netanyahu bij de wisseling van de positie van IDF Deputy Chief-of-Staff (Foto: Amos Ben-Gershom, GPO) - PM Netanyahu at IDF Deputy Chief-of-Staff changeover ceremony (Photo: Amos Ben-Gershom, GPO)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu beloofde duizenden huizen te legaliseren in de nederzetting Ofra na een terroristische aanslag waarbij twee Israëlische soldaten om het leven kwamen, terwijl rechtse demonstranten demonstreerden voor de residentie van de premier in Jeruzalem

Bron: I24NEWS, 13 december 2018


De twee Israëlische soldaten, Yovel Mor Yosef, een 20-jarige man uit de zuidelijke Israëlische stad Ashkelon en Yosef Cohen, een 19-jarige man uit Beit Shemesh, werden gedood in Assaf Junction, een kleine Israëlische buitenpost op minder dan 6 kilometer afstand van Ofra, toen een voertuig donderdag het vuur op hen openden.

Netanyahu verzocht Attorney General Avichai Mandelblit juridische stappen te ondernemen om de bouw van 82 nieuwe wooneenheden in Ofra te realiseren, evenals twee nieuwe industrieterreinen in Avnei Hefetz en Beitar Illit. Volgens een hoge functionaris geciteerd door Times of Israel, stuurde de Israëlische premier ook een bericht naar Hamas en waarschuwde de heersers in Gaza voor het plegen van terroristische daden. "De premier stuurde een scherpe boodschap naar Hamas: wij zullen tegen u optreden als u (daden van) terrorisme uitvoert vanuit Judea en Samaria. Er zal geen situatie ontstaan waarin er een staakt-het-vuren met Gaza is, terwijl er geschoten wordt in Judea en Samaria”, zei de functionaris.

"Gisteravond hebben we afgerekend met de moordenaars van de terroristische aanslagen op het industrieterrein van Barkan en in Ofra, en vandaag hebben we een zware aanslag moeten ondergaan waarbij twee soldaten werden gedood. We zullen afrekenen met iedereen die dit heeft gedaan”, zei Netanyahu met IDF-stafchef Gadi Eisenkot aan zijn zijde. "Ons uitgangspunt is dat degene die ons aanvalt en degene die ons probeert aan te vallen, zal betalen met zijn leven. Onze vijanden weten dit en we zullen ze vinden. Ze denken dat ze ons van ons land kunnen beroven. Ze zullen niet slagen”, voegde Netanyahu eraan toe.

De Israëlische premier gaf ook opdracht om binnen 48 uur de huizen van de terroristen op de Westelijke Jordaanoever te slopen, de stad Al-Bireh bij Ramallah af te sluiten, het gevangen nemen van Hamas-leden op de Westelijke Jordaanoever te intensiveren en de bescherming langs wegen te versterken.


Video: Protest donderdagavond in Jeruzalem

(Video: Arutz Sheva)

___________

ENGLISH

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu vowed to legalize thousands of homes in the settlement of Ofra following a terrorist attack that killed two Israeli soldiers on Thursday, while right wing protesters demonstrated in front of the Prime Ministers residence in Jerusalem

By: I24NEWS, December 13, 2018


Israeli soldiers, Yovel Mor Yosef, a 20-year old from the southern Israeli town of Ashkelon and Yosef Cohen, 19, from Beit Shemesh were killed in Assaf Junction, a small Israeli civilian outpost less than 6 kilometers away from Ofra, when a vehicle opened fire towards them on Thursday.

Netanyahu requested that Attorney General Avichai Mandelblit take legal steps to facilitate the construction of 82 new residential units in Ofra, as well as two new industrial zones in Avnei Hefetz and Beitar Illit. According to a senior official cited by Times of Israel, the Israeli Prime Minister also sent a message to Hamas, warning the Gaza ruler from carrying out acts of terrorism. “The prime minister sent a sharp message to Hamas: We will operate against you if you carry out (acts of) terrorism from Judea and Samaria. There will not be a situation in which there is a ceasefire in Gaza and the use of fire in Judea and Samaria”, the official said.

“Last night we settled accounts with the murderers from the terrorist attacks in the Barkan Industrial Zone & Ofra, and today we suffered a harsh attack in which two soldiers were killed. We will settle accounts with whoever did this”, Netanyahu said with IDF chief of staff Gadi Eisenkot by his side. "Our guiding principle is that whoever attacks us and whoever tries to attack us – will pay with his life. Our enemies know this and we will find them. They think they can uproot us from our land. They will not succeed”, Netanyahu added.

The Israeli Prime Minister also ordered a demolition of the terrorists homes in the West Bank within 48 hours, as well as sealing off the town of al-Bireh near Ramallah, increasing detentions of Hamas members in the West Bank, and reinforcement of protection along roads.


Video: Protest Thursday evening at Jerusalem

(Video: Arutz Sheva)