17 december 2018

​Libanese strijdkrachten richten wapens op IDF-soldaten die bij de Blauwe Lijn opereren - Lebanese forces draw weapons at IDF soldiers operating along Blue Line

Israëlische en Libanese troepen redetwisten omdat Israël op 17 december 2018, concertina-draad plaatst aan de grens tussen de twee landen (schermopname/Twitter) - Israeli and Lebanese troops argue after Israel places concertina wire near border between two countries on December 17, 2018 (Screen capture/Twitter)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Op video vastgelegd, zijn UNIFIL-vredeshandhavers bezig om de situatie te sussen

Bron: JPOST, ANNA AHRONHEIM, 17 december 2018


Op maandag werd een tweede confrontatie tussen de Libanese strijdkrachten en de IDF vastgelegd tijdens Israël’s Operation Northern Shield, om grensoverschrijdende terreurtunnels van Hezbollah op te sporen en te vernietigen.

Een video, vrijgegeven door Hezbollah-aanhangende media, toonde LAF-soldaten die hun wapens in de aanslag hadden, soms richtend op de slechts enkele meters van hen verwijderde IDF-soldaten, terwijl UNIFIL-vredeshandhavers bezig waren om de situatie bij de Blauwe Lijn tot bedaren te brengen. De confrontatie vond plaats toen Israëlische soldaten 200 meter prikkeldraad aanbrachten, waarna Libanese soldaten alarm sloegen, meldde het National News Agency van Libanon.

De IDF bevestigde aan The Jerusalem Post, dat soldaten langs de grens op Israëlisch grondgebied prikkeldraad hadden geplaatst, maar ontkende dat Israëlische soldaten de Blauwe Lijn waren gepasseerd naar het Libanese grondgebied en dat er gewelddadige incidenten met LAF-soldaten hadden plaatsgevonden. De operatie werd uitgevoerd na overleg met UNIFIL, zei het leger en voegde toe, dat UNIFIL-vredeshandhavers op dat moment aanwezig waren en er geen confrontaties waren geweest met Libanese soldaten.

Het Libanese mediabedrijf Naharnet meldde, dat "de spanningen waren toegenomen nadat tientallen Israëlische soldaten en drie graafmachines van Poclain, de elektronische grensafrastering waren gepasseerd in Kroum al-Sharaqi, in Mays al-Jabal, en waren begonnen met het boren nabij de door de VN vastgestelde Blauwe Lijn", eraan toevoegend dat "het Libanese leger en UNIFIL vredeshandhavers alert bleven in het gebied”.

Eerder op maandag zei Lebanon's National News Agency (NNA) dat de IDF een verkenningsballon had gelanceerd over een snelweg die de zuidelijke Libanese dorpen in Kfar Kila met Adaisseh verbindt. Zondag meldde het persbureau, dat de LAF twee mobiele camera's had geïnstalleerd om de bewegingen van de IDF in het gebied te volgen.

Het Israëlische leger opereerde de afgelopen twee weken tegenover Kfar Kila, nadat het Operation Northern Shield had opgestart om grensoverschrijdende terreurtunnels gebouwd door Hezbollah, op te sporen en te vernietigen. De eerste door de IDF ontdekte tunnel werd vanuit Kfar Kila gegraven en ongeveer 40 meter in een boomgaard geïnfiltreerd, die behoorde tot de Noord-Israëlische gemeenschap van Metulla. Afgelopen zondag werd een vierde tunnel ontdekt.

"Het Israëlische leger heeft UNIFIL geïnformeerd over het ontdekken van een vierde tunnel en UNIFIL is volledig betrokken bij beide partijen om de stabiliteit in het gebied te waarborgen”, zei UNIFIL-woordvoerder Andrea Tenenti zondag.


(Video: YouTube)

____________

ENGLISH 

Captured on film, UNIFIL troops are seen working to deescalate situation

By: JPOST, ANNA AHRONHEIM, December 17, 2018


A second confrontation between Lebanese Armed Forces and the IDF was documented Monday during Israel’s Operation Northern Shield to discover and destroy Hezbollah cross-border attack tunnels.

A video released by Hezbollah-friendly media showed LAF troops holding their weapons, at times aiming them at IDF troops mere meters away as UNIFIL personnel worked to de-escalate the situation along the Blue Line. The confrontation occurred as Israeli troops installed 200 meters of barbed wire and after Lebanese forces went on alert, Lebanon’s National News Agency reported.

The IDF confirmed to The Jerusalem Post that troops had placed barbed wire along the border but in Israeli territory, denying that Israeli troops had crossed the Blue Line into Lebanese territory and had that any violent incidents occurred with LAF troops. The operation was carried out after consultations with UNIFIL, the military said adding UNIFIL troops were present at the time and there were no confrontations with Lebanese soldiers.

Lebanon’s Naharnet said that “tensions surged after dozens of Israeli troops and three Poclain excavators crossed the electronic border fence in Kroum al-Sharaqi in Mays al-Jabal and started drilling works near the U.N.-demarcated Blue Line", adding that “The move prompted the Lebanese Army and UNIFIL peacekeepers to go on alert in the area".

Earlier on Monday Lebanon’s National News Agency (NNA) said that the IDF had launched a reconnaissance balloon over a highway linking the southern Lebanese villages of Kfar Kila to Adaisseh. On Sunday the news agency reported that the LAF installed two mobile cameras to monitor IDF movements in the area.

The Israeli military has been operating across from Kfar Kila for the past two weeks after it launched Operation Northern Shield to discover and neutralize cross-border attack tunnels built by Hezbollah. The first tunnel discovered by the IDF was dug from Kfar Kila and infiltrated some 40 meters into an orchard belonging to the northern Israeli community of Metulla. A fourth tunnel was discovered on Sunday.

"The Israeli army has informed UNIFIL of discovering a fourth tunnel, and UNIFIL is fully engaged with the parties to ensure stability in the area", UNIFIL spokesperson Andrea Tenenti said Sunday.


(Video: YouTube)