17 december 2018

​Airbnb brengt Yesha-boycot niet in praktijk - Airbnb backtracks on Yesha boycott

Yariv Levin (Foto: Flash 90) - Yariv Levin (Photo: Flash 90)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Online verhuurbedrijf zegt dat het besluit om Joodse B&B’s in Judea en Samaria te boycotten, 'niet in de praktijk zal worden opgevolgd'

Bron: Arutz Sheva, Gary Willig, 17 december 2018


Airbnb heeft aangekondigd dat haar beleid om Joodse B&B’s in Judea en Samaria te boycotten, niet in de praktijk zal worden uitgevoerd.

De aankondiging volgt op een ontmoeting tussen functionarissen van Airbnb en de Israëlische minister van Toerisme, Yariv Levin. Het ministerie van Toerisme noemde de beslissing "een stap in de goede richting", een verwijzing naar het feit dat het aanvankelijke besluit om de Joodse B&B’s te boycotten niet officieel was teruggedraaid, maar gewoonweg niet zal worden uitgevoerd.

Minister Levin zei dat hij zal blijven optreden om ervoor te zorgen dat alle Israëlische burgers gelijke behandeling krijgen en dat hij het toerisme in Israël zal blijven promoten, waaronder Judea en Samaria.

Vorige maand heeft het online verhuurbedrijf aangekondigd, dat het geen B&B’s meer zal opnemen van de Joodse gemeenschappen in Judea en Samaria. Ongeveer 200 B&B’s in Judea en Samaria waren voorafgaand aan de aankondiging op Airbnb vermeld. Airbnb motiveerde het besluit, door te verklaren dat het een nieuwe 5-puntscontrolelijst had ontwikkeld voor het verwerken van vermeldingen in “bezette gebieden” en “tot de conclusie was gekomen dat we vermeldingen over Israëlische nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever moesten verwijderen, die de kern vormen van het geschil tussen Israëli's en Palestijnen".

Critici hebben Airbnb beschuldigd van discriminatie jegens Joden, omdat het eigendommen in Judea en Samaria blijft vermelden die ‘niet het eigendom zijn van Joden’, maar geen eigendommen hebben verwijderd in andere conflictgebieden, waaronder o.a. het door Turkije bezette noorden van Cyprus, de Russische bezetting van De Krim of het door China bezette Tibet.

_____________

ENGLISH    

Online rental marketplace announces decision to boycott Jewish homes in Judea and Samaria 'will not be enforced in practice’

By: Arutz Sheva, Gary Willig, December 17, 2018


Airbnb announced that its policy of boycotting Jewish properties in Judea and Samaria would not be carried out in practice.

The announcement follows a meeting between officials from Airbnb and Israeli Tourism Minister Yariv Levin. The Tourism Ministry called the decision "a step in the right direction”, a reference to the fact that the initial decision to boycott the Jewish homes was not officially reversed but will merely not be implemented.

Minister Levin said that he will continue to act to ensure that all Israeli citizens will receive equal treatment and will continue to strengthen tourism in Israel, including in Judea and Samaria.

Last month, the online rental marketplace announced that it will no longer list homes in Jewish communities of Judea and Samaria. About 200 homes in Judea and Samaria had been listed on Airbnb prior to the announcement.

Airbnb justified the decision by stating that it had developed a new five point checklist for handling listings in "occupied territories” and had "concluded that we should remove listings in Israeli settlements in the occupied West Bank that are at the core of the dispute between Israelis and Palestinians”.

Critics have accused Airbnb of discrimination against Jews as it continues to list properties in Judea and Samaria that ‘are not owned by Jews’ and has not delisted any properties in any other conflict zone, including Turkish-occupied northern Cyprus, Russian-occupied Crimea, or Chinese occupied Tibet, among others.