20 december 2018

​Israël intensiveert de inspanningen richting Syrië na terugtrekking van de VS - Israel to 'intensify' efforts in Syria following US withdrawal

Netanyahu (Foto: Alex Kolomoisky/POOL) - Netanyahu (Photo: Alex Kolomoisky/POOL)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Netanyahu belooft de inspanningen van Israël te intensiveren om Iran uit Syrië te verdrijven, nadat de VS hun troepen uit het land hebben teruggetrokken

Bron: Arutz Sheva, Marcy Oster, JTA, 20 december 2018


Israël zal haar strijd tegen Iran in Syrië intensiveren, nadat de Verenigde Staten hun troepen gaan terugtrekken uit het land van haar buurman in het Noorden.

"We zullen doorgaan met zeer krachtige acties tegen de pogingen van Iran om zich te verschansen in Syrië. In geen van de sectoren gaan we onze inspanningen verminderen; we zullen ze intensiveren, en ik weet dat we dat doen met de volledige steun van de VS”, zei Netanyahu donderdag in een verklaring aan de media.

Op woensdag maakte president Donald Trump een volledige en versnelde terugtrekking bekend van de 2.000 Amerikaanse soldaten in Syrië, een actie die een vacuüm zou kunnen achterlaten, dat Iran graag wil invullen. Trump bevestigde op woensdag de berichten van een terugtrekking in een tweet. "We hebben ISIS verslagen in Syrië, dat was mijn enige reden om daar te zijn tijdens mijn presidentschap”, zei hij.

Resterend in Syrië zijn Russische en Iraanse adviseurs, evenals troepen die toebehoren aan Hezbollah, de Libanese terroristische militie die banden heeft met Iran. Iran, Hezbollah en Rusland liggen op één lijn met het Assad-regime. Turkije, dat ook invloed heeft uitgeoefend in Syrië, heeft de rebellen gesteund.

Israël heeft tijdens de zevenjarige burgeroorlog honderden luchtaanvallen uitgevoerd in Syrië, vooral in het geheim, om te voorkomen dat Iran een vaste voet bij de grens krijgt en om te voorkomen dat wapens via het gebied aan Hezbollah in Libanon worden afgeleverd.

Volgens Reuters is Israël bezorgd dat de aftocht van de VS uit Syrië, haar diplomatieke hefboom ten aanzien van Rusland, de belangrijkste supporter van Syrië, gaat beïnvloeden.

__________

ENGLISH    

Netanyahu vows to intensify Israeli efforts to force Iran out of Syria after US withdraws forces from country

 By: Arutz Sheva, Marcy Oster, JTA, December 20, 2018


Israel will step up its fight against Iran in Syria after the United States withdraws its troops from her neighbor to the north.

“We will continue to take very strong action against Iran’s attempts to entrench itself in Syria. In neither of these sectors do we intend to lessen our efforts; we will intensify them, and I know that we do so with the full support and backing of the U.S.", Netanyahu said Thursday in a statement to the media.

On Wednesday, President Donald Trump launched a full and accelerated pullout of the 2,000 U.S. troops in Syria, a move that could leave a vacuum that Iran will be eager to fill. Trump on Wednesday confirmed the reports of a pullout in a tweet. “We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency", he said.

Remaining in Syria are Russian and Iranian advisers as well as troops belonging to Hezbollah, the Lebanese terrorist militia allied with Iran. Iran, Hezbollah and Russia are aligned with the Assad regime. Turkey, which also has exercised influence in Syria, has backed the rebels.

Israel has carried out hundreds of airstrikes in Syria mostly in secret during the seven-year civil war to prevent Iran from gaining a foothold near its border and to keep weapons from traveling through the territory to Hezbollah in Lebanon.

Israel is concerned that the U.S. exit from Syria could reduce its diplomatic leverage with Russia, the Syrian government’s main supporter, according to Reuters.