21 december 2018

Video: IDF blaast Hezbollah-tunnel op - Video: IDF blows up Hezbollah tunnel

Detonatie van de Hezbollah-tunnel (Foto: IDF-woordvoerder) - Detonation of Hezbollah tunnel (Photo: IDF Spokesperson's Unit)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

IDF blaast één van de vier tunnels op die het heeft blootgelegd onder de grensafscheiding van Israël met Libanon

Bron: Arutz Sheva, Tzvi Lev, 21 december 2018


De IDF bracht één van de terreurtunnels tot ontploffing die was blootgelegd onder de grensafscheiding met Libanon. De tunnel begon in het Libanese dorp Ramye en drong tientallen meters het Israëlisch grondgebied binnen.

De poging om de tunnels van Hezbollah te vinden, wordt geleid door de gevechtseenheden van het Northern Command en de eenheid Yahalom (Special Combat Engineering).

De IDF bevestigde eerder op donderdag, dat de Israëlische veiligheidstroepen die opereren langs de grens met Libanon, de vier grensoverschrijdende terreurtunnels die deze maand zijn ontdekt, hebben vernietigd. Als onderdeel van Operatie Northern Shield worden de Israëlische troepen langs de noordgrens ingezet om de terreurtunnels van de afgelopen weken te vernietigen.

Eerder deze week bevestigde de Interim Force van de Verenigde Naties in Libanon (UNIFIL) dat de tunnels de resolutie 1701 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, die aan het einde van de oorlog tussen Israël en Libanon in 2006 werd aangenomen, overtreden. "Na verdere technische onderzoeken die onafhankelijk zijn uitgevoerd in overeenstemming met zijn mandaat, kan UNIFIL in dit stadium bevestigen dat twee tunnels die de Blue Line doorkruisen, een flagrante schending van resolutie 1701 is van de VN-Veiligheidsraad".


(Video: IDF)

__________

ENGLISH    

IDF detonates one of the four tunnels it has uncovered under Israel's border with Lebanon

By: Arutz Sheva, Tzvi Lev, December 21, 2018


The IDF detonated one of the terror tunnels it uncovered snaking under its border with Lebanon. The tunnel began in the Lebanese village of Ramye and penetrated dozens of meters into Israel.

The effort to uncover Hezbollah's tunnels is led by the combat engineering units of the Northern Command and the Yahalom (Special Combat Engineering) Unit.

The IDF confirmed earlier on Thursday that Israeli security forces operating along the border with Lebanon began demolishing the four cross-border terror tunnels located this month. As part of Operation Northern Shield, Israeli forces are deployed along the northern border to neutralize the terror tunnels found in recent weeks.

Earlier this week, the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) confirmed that the tunnels violated the United Nation Security Council Resolution 1701, passed at the end of the 2006 Israel-Lebanon war. "After further technical investigations conducted independently in accordance with its mandate, UNIFIL can at this stage confirm that two tunnels cross the Blue Line, a blatant violation of the UN Security Council resolution 1701".


(Video: IDF)