22 december 2018

​BDS internationale donatie rekeningen bevroren i.v.m. vermoedelijke banden met terrorisme - BDS international donation accounts frozen for suspected ties to terrorism

BDS Nieuws (Foto: screenshot) - BDS News (Photo: screenshot)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

"Dit is een belangrijke overwinning in de strijd tegen de Palestijnse boycotorganisaties, die in werkelijkheid alle BDS-organisaties in de wereld aansturen”, zei Erdan

Bron: JPOST, SARA RUBENSTEIN, 21 december 2018


De online donatie rekeningen van het in Ramallah gevestigde BDS International Committee zijn bevroren door haar fondsenwervingssite Donorbox, op verdenking van banden met terrorisme, volgens een bericht van het ministerie van Strategic Affairs afgelopen vrijdag.

De Amerikaanse website, DonorBox, een populair fondsenwervend platform voor non-profitorganisaties, dat fungeert als de overkoepelende organisatie van de Palestijnse Boycot-coalitie, heeft aangekondigd dat het de rekeningen van het BDS National Committee (BNC), dat vanuit Ramallah actief is met als hoofd de Israëlische inwoner Omar Barghouti, zal bevriezen.

DonorBox heeft zijn beslissing genomen na ontvangst van een klacht van Shurat HaDin - het Israel Law Centre met informatie van het Israëlische ministerie van Strategic Affairs, dat de organisatie is gelieerd aan terroristisch verklaarde organisaties en het misleidt donoren door ten onrechte te beweren dat het een in de Verenigde Staten gevestigde liefdadigheidsinstelling is.

"Dit is een belangrijke overwinning in de strijd tegen de Palestijnse boycotorganisaties die in werkelijkheid alle BDS-organisaties in de wereld aansturen", zei minister van Strategic Affairs, Gilad Erdan. "Wij leiden samen met partners uit het maatschappelijk middenveld intensieve activiteiten, om de financiering van de BDS-campagne tegen te gaan door de destructieve doelen, de antisemitische aard en de verbindingen met terreur aan het licht te brengen. Onze inspanningen werpen hun vruchten af. We zullen doorgaan met het naar buiten brengen van de ware aard van BDS, de financiering tegengaan en de impact ervan te beperken”.

De president van Shurat HaDin, Adv. Nitsana Darshan-Leitner zei op vrijdag: "Het is niet onze bedoeling om terroristische organisaties en hun handlangers toe te staan om online geld in te zamelen zonder tussenkomst. Fondsenwerving is zuurstof voor terroristen; we zullen elke legale manier gebruiken om elk platform dat ze gebruiken om fondsen te werven, in te dammen. We hopen dat onze succesvolle actie tegen Donorbox een duidelijke waarschuwing zal zijn voor alle online fondsenwervende platforms op het internet en ervoor zal zorgen dat deze fondsen niet worden gebruikt om terrorisme te financieren”.

____________

ENGLISH    

"This is a significant achievement in the struggle against the Palestinian boycott organizations that in reality, are driving all the BDS organizations of the world", said Erdan

By: JPOST, SARA RUBENSTEIN, December 21, 2018


The Ramallah-based BDS International Committee had its online donation account frozen on suspicion of ties to terrorism by its fundraising site Donorbox, according to a Ministry of Strategic Affairs report on Friday.

The American website, DonorBox, a popular fundraising platform for non-profits, which serves as the umbrella organization of the Palestinian Boycott Coalition, announced that it is freezing the accounts of the BDS National Committee (BNC), which operates from Ramallah and is headed by an Israeli resident, Omar Barghouti.

DonorBox reached its decision after receiving a complaint from Shurat HaDin - the Israel Law Center with information provided by the Israel Ministry of Strategic Affairs that the organization is affiliated with declared terrorist organizations and it misleads donors by falsely claiming that it is a US-based charitable organization.

"This is a significant achievement in the struggle against the Palestinian boycott organizations that in reality, are driving all the BDS organizations of the world", said Minister of Strategic Affairs Gilad Erdan. "We are leading, together with civil society partners, intensive activity to counter the funding of the BDS campaign, by revealing its destructive goals, its antisemitic nature and its connections to terror. Our efforts are bearing fruit. We will continue to work to reveal the true nature of BDS, counter its funding, and curtail its impact".

The president of Shurat HaDin, Adv. Nitsana Darshan-Leitner said on Friday, "We have no intention to allow terrorist organizations and their accomplices to raise money online without interference. Fundraising is oxygen to terrorists, we will use every legal way possible to choke off every platform they use to raise funds. We hope that our successful action against Donorbox will send a clear warning to all online fundraising platforms on the Internet and will ensure that these funds are not used to finance terrorism".