23 december 2018

​Hamas zegt dat het een passend antwoord zal geven op Israëlische 'arrogantie' na 4 doden bij rellen - Hamas says it’s weighing response to Israeli ‘arrogance’ after 4 killed in riots

Rellen december 2018 (Foto: Liat Harel) - Riots December, 2018 (Photo: Liat Harel)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Islamitische Jihad zegt dat het de aanvallen vanuit Gaza zal hervatten als er meer doden vallen

Bron: TOI STAFF, 22 december 2018


Terreurfracties in de Gazastrook lieten zaterdag een reactie horen op de gerapporteerde dood van vier Palestijnen in de wekelijkse confrontaties aan de grens met Israëlische soldaten.

"Naar aanleiding van Israëls misdaden gisteren tegen niet-gewelddadige demonstranten in de ‘Mars van Terugkeer’, die leidden tot de dood van vier demonstranten en tientallen gewonden, is het gezamenlijke commandocentrum voortdurend in overleg”, zeiden de 'militaire' vleugels van Hamas, Islamitische Jihad, en andere terreurgroepen in een verklaring. "Het gezamenlijke commandocentrum zal morgen een duidelijk standpunt innemen over het reactiebeleid en de actie-richtlijnen met betrekking tot de arrogantie en misdaden van Israël jegens onze mensen", voegde het eraan toe.

Een hoge islamitische Jihad-functionaris was specifieker en zei dat de groep de aanvallen op Israël zou hervatten als er meer mensen zouden worden gedood en dat ze 'verrassingen' achter de hand hadden.

Het Israëlische leger zei, dat afgelopen vrijdag rond de 8.000 Palestijnen langs de grens waren samengekomen, autobanden in brand hadden gestoken en stenen en explosieven hadden gegooid naar de soldaten, die hen overigens niet bereikten. Het zei dat soldaten het vuur hadden geopend "volgens de operationele procedures”.

Drie Palestijnen, waaronder een 16-jarige, werden als gedood vermeld. Het door Hamas gerunde ministerie van Volksgezondheid in Gaza identificeerde de tiener als Mohammed al-Jahjuh en zei dat hij "door een kogel in de nek werd geraakt, afgevuurd door Israëlische soldaten”. Abdelaziz Abu Sharia, 28, en Naher Yasin, 40, bezweken aan hun verwondingen na te zijn neergeschoten in afzonderlijke incidenten langs de zwaar versterkte grens met Israël, aldus Hamas. “Een vierde Palestijn overleed alsnog aan zijn verwondingen, opgelopen tijdens de protesten van vrijdag”, zo meldde het Palestijnse nieuwsagentschap Safa zaterdagochtend. Volgens het bureau werd Ayman Munir Mohammed Shabir (18) in de buik geschoten tijdens de confrontaties met de IDF ten oosten van het vluchtelingenkamp Bureij in de Gazastrook.

Het ministerie zei verder, dat 46 anderen gewond waren geraakt. Er waren geen meldingen van slachtoffers aan de Israëlische kant.

__________

ENGLISH    

Islamic Jihad says it’ll renew Gaza fire if more die

By: TOI STAFF, December 22, 2018


Terror factions in the Gaza Strip hinted Saturday at a possible response to the reported deaths of four Palestinians in weekly border clashes with Israeli troops.

“Following Israel’s crimes yesterday against non-violent protesters in the March of Return that led to the death of four demonstrators and injuries to dozens, the joint command center is in ongoing consultations”, the 'military' wings of Hamas, Islamic Jihad, and other terror groups said in a statement. “The joint command center will have a clear position tomorrow regarding response policy and action guidelines concerning Israel’s arrogance and crimes against our people”, they added.

A senior Islamic Jihad official was more specific, saying the group would renew attacks on Israel if more people were killed, and that it had “surprises” in store.

The Israeli army said around 8,000 Palestinians had gathered along the border Friday, burning tires and launching rocks and incendiary devices at soldiers, which did not reach the troops. It said soldiers opened fire “according to operational procedures”.

Three Palestinians, including a 16-year-old, were reported killed. Gaza’s Hamas-run health ministry identified the teen as Mohammed al-Jahjuh and said he was “hit in the neck by a bullet [fired] by Israeli soldiers.” Abdelaziz Abu Sharia, 28, and Naher Yasin, 40, died from their wounds after being shot in separate incidents along the heavily fortified frontier with Israel, officials said. “A fourth Palestinian died after succumbing to wounds sustained in Friday’s protests”, the Palestinian Safa news agency reported Saturday morning. According to the agency, Ayman Munir Mohammed Shabir, 18, was shot in the abdomen during clashes with the IDF east of the Bureij refugee camp in the central Strip.

The ministry said 46 others were wounded. There were no reports of casualties on the Israeli side.