24 december 2018

Gaza-terroristen waarschuwen de lokale bevolking: 'Kerstmis vieren is kwaadaardig' - Gaza terrorists warn locals: ‘Celebrating Christmas is evil’

Anti-Kerstmis flyer, uitgegeven door terroristische groep Al-Nasser Salah al-Deen Brigades in Gaza (Afbeelding: JPOST) - Anti-Christmas flyer, released by terrorist group Al-Nasser Salah al-Deen Brigades in Gaza (Image: JPOST)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Flyer bevat een vers uit de koran die moslims waarschuwt, "om niet de weg van de Joden en de christenen te bewandelen, voorwaar, God is niet met de kwaadaardige mensen"

Bron: JPOST, URI BOLLAG, 24 december 2018


Door de Al-Nasser Salah al-Deen Brigades, ook bekend als de Speciale Brigade, is een flyer in Gaza gepubliceerd met een brandende kerstboom en bedreigingen in het Arabisch die het vieren van Kerstmis verbieden, voorafgaand aan de christelijke feestdag.

Een vers uit de koran, aangehaald aan de linkerkant van de flyer, waarschuwt moslims "om niet de weg van de Joden en de christenen te bewandelen, voorwaar, God is niet met de kwaadaardige mensen”. De brigades voegden eraan toe, dat het "absoluut verboden" is om de Feestdag(en) in welke hoedanigheid dan ook te vieren.

Volgens een bron van de regering was de flyer niet alleen gericht op moslims, maar ook op Arabische christenen die in de Gazastrook wonen. De niet-gouvernementele organisatie Freedom House heeft regelmatig gemeld, dat de politieke rechten en burgerlijke vrijheden van inwoners van Gaza ernstig worden belemmerd door meerdere vormen van interventie.

De Al-Nasser Salah al-Deen Brigades is de ‘militaire’ vleugel van de Popular Resistance Committees, een coalitie van gewapende Palestijnse groepen die door Israël en de Verenigde Staten wordt beschouwd als een terroristische organisatie, en waarvan wordt aangenomen dat het de op twee na grootste factie in Gaza is, na Hamas en de Islamitische Jihad. De PRC is verantwoordelijk voor een aantal terroristische aanslagen tegen Israël en heeft een hechte band met Hezbollah.

De flyer staat in contrast met Israëls inspanningen om ervoor te zorgen dat christenen in Gaza de Feestdag(en) kunnen vieren.

In een ontmoeting met christelijke leiders op 19 december, Maj.-Gen. Kamil Abu Rukun, hoofd van de Coordinator for Government Activities in the Territories (COGAT), beschreef de maatregelen die de eenheid zal nemen om de vrijheid van aanbidding mogelijk te maken, volgens haar website. De maatregelen bestaan o.a. uit het toelaten van toegang tot Gaza voor degenen die hun gezin willen bezoeken en het toestaan van flexibeler reizen, evenals mogelijkheid van vluchten naar het buitenland via Ben-Gurion Airport. De maatregelen zijn van kracht sinds de week voorafgaand aan Kerstmis.

Er wonen ongeveer 1.000 christenen in de Gazastrook. Ongeveer 600 personen ontvingen speciale vergunningen voor de feestdagen, vertelde een bron aan The Jerusalem Post.

___________

ENGLISH    

Flyer features a verse from the Quran warning Muslims, "not to go the way of the Jews and the Christians, indeed, God is not for the evil people”

By: JPOST, URI BOLLAG, December 24, 2018


A flyer featuring a burning Christmas tree and threats in Arabic forbidding the celebration of Christmas was published by the Al-Nasser Salah al-Deen Brigades, also known as the Specialty Brigade, in Gaza ahead of the Christian holiday.

A verse from the Quran, quoted on the left side of the flyer, warns Muslims “not to go the way of the Jews and the Christians, indeed God is not for the evil people". The brigades added that it is “absolutely forbidden” to celebrate the holidays in any capacity.

According to a government source, the flyer was aimed not only at Muslims, but also Arab Christians living in the Strip. The non-governmental organization Freedom House has regularly reported that the political rights and civil liberties of Gaza residents are severely constrained by multiple layers of interference.

The Al-Nasser Salah al-Deen Brigades is the 'military' wing of the Popular Resistance Committees, a coalition of armed Palestinian groups considered a terrorist organization by Israel and the United States, and believed to be the third largest faction in Gaza after Hamas and the Islamic Jihad. The PRC is responsible for a number of terrorist attacks against Israel and has a close relationship with Hezbollah.

The flyer is in contrast to Israel’s efforts to ensure that Christians in Gaza are able to celebrate the holiday.

In a meeting with Christian leaders on December 19, Maj.-Gen. Kamil Abu Rukun, head of the Coordinator for Government Activities in the Territories (COGAT), outlined measures the unit will be taking to allow freedom of worship, according to its website. Measures include allowing entrance into Gaza for those wishing to visit their families and permitting more flexible travel, as well as flights abroad via Ben-Gurion Airport. The measures have been in effect since the week prior to Christmas.

There are approximately 1,000 Christians living in the Gaza Strip. Some 600 individuals received special permits for the holidays, a source told The Jerusalem Post.