24 december 2018

​Egypte in gesprek met Israël en terroristische facties om escalatie in Gazastrook te voorkomen - Egypt said in talks with Israel and terrorist factions to prevent Gaza border escalation

Gazanen gebruiken katapulten om stenen te gooien tijdens een samenkomst bij de grens tussen Israël en Khan Yunis in de zuidelijke Gazastrook, op 21 december 2018 (Foto: SAID KHATIB/AFP) - Gazans use slingshots to hurl stones during a gathering near the border between Israel and Khan Yunis in the southern Gaza Strip, on December 21, 2018 (Photo: SAID KHATIB/AFP)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Egypte wil bewijzen zien voor de terroristische beweringen, dat sluipschutters het vuur op Gazanen hebben geopend die zich op 300 meter van de grens bevonden

Bron: i24NEWS, 24 december 2018


Egypte is naar verluidt betrokken bij pogingen om een nieuwe oplaaiing van geweld tussen Israël en terroristische facties in Gaza te voorkomen, na de dood van vier Gazanen vorige week door confrontaties die uitbraken tijdens hernieuwde ‘protesten’ aan de instabiele grens.

Naar verluidt heeft Egypte gewerkt aan het voorkomen van een nieuwe oplaaiing van geweld nadat de leiders van de terroristische groeperingen in de Gazastrook met vergelding voor "Israël’s stupiditeit en misdaden tegen ons volk" dreigden.

Bronnen in Gaza vertelden maandag aan i24NEWS, dat een Egyptische inlichtingendelegatie de enclave zal bezoeken als onderdeel van hun bemiddelingspogingen. In een bericht van de Libanese krant Al-Akhbar op maandag stond, dat Israël via Egypte aan de terroristische facties had kenbaar gemaakt, dat het zich sinds november blijft inzetten voor de fragiele rust.

Een Palestijnse bron geciteerd door de krant zei, dat Egyptische vertegenwoordigers geëist hebben dat de terroristische facties, Hamas en Islamitische Jihad, de situatie niet laten escaleren en dat ze bewijs moeten leveren voor hun bewering, dat Israëlische strijdkrachten afgelopen vrijdag op Gazanen hebben geschoten die zich meer dan 300 meter bevonden van de grensafscheiding.

____________

ENGLISH    

Egypt demands evidence backing terrorist claims that snipers opened fire on Palestinians 300 m from border

By: i24NEWS, December 24, 2018


Egypt is reportedly engaged in efforts to avoid a new flare-up between Israel and terrorist factions in Gaza following the deaths of four Gazans during clashes that erupted amid renewed protests on the volatile border last week.

Egypt has reportedly been working to prevent a new flare-up after the leaders of terrorist factions in the Strip threatened retaliation for “Israel’s stupidity and crimes against our people”.

Sources in the Gaza told i24NEWS on Monday that an Egyptian intelligence delegation is set to visit the enclave as part of their mediation efforts. A report by Lebanon’s Al-Akhbar newspaper on Monday said that Israel had conveyed to the terrorist factions through Egypt that it remained committed to the fragile calm in place since November.

A Palestinian source quoted by the paper said that Egyptian representatives have demanded that terrorist factions, namely Hamas and Islamic Jihad, not escalate the situation and that they provide evidence that Israeli forces fired at Gazans more than 300 meters away from the border fence last Friday as they have claimed.