27 december 2018

Volledige verwoesting Iraanse doelwitten in de buurt van Damascus door Israëlische aanval - Iranian targets near Damascus completely destroyed by Israeli strike

Satellietfoto vrijgegeven door het Israëlische ImageSat International op 27 december 2018, tonen beschadigde faciliteiten in Syrië, die ogenschijnlijk worden gebruikt door Iran, die het doelwit waren van een luchtaanval toegeschreven aan Israël (Image: Sat International) - Satellite photo released by Israeli firm ImageSat International on December 27, 2018, show damaged facilities in Syria purportedly used by Iran that were targeted in an airstrike attributed to Israel (Image: Sat International)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Een Israëlische veiligheidsfunctionaris bevestigde aan AP, dat Israël de nachtelijke luchtaanval in Syrië heeft uitgevoerd, waarbij hij zei dat een aantal Iraanse doelen was getroffen

Bron: Haaretz, Yaniv Kubovich, 27 december 2018


Een Israëlisch satellietbeeldbedrijf, ImageSat International, heeft beelden vrijgegeven van de schade veroorzaakt door een gemelde Israëlische aanval op Iraanse doelen bij Damascus, afgelopen dinsdag.

Een Israëlische veiligheidsfunctionaris bevestigde woensdag aan de Associated Press, dat Israël de nachtelijke luchtaanval in Syrië had uitgevoerd, waarbij hij zei dat een aantal Iraanse doelwitten was getroffen.

De functionaris, die anoniem wilde blijven, zei dat de luchtaanval de Iraanse opslag- en logistieke doelen had geraakt die worden gebruikt om wapens over te dragen aan Hezbollah. De functionaris zei dat Israël ook een Syrische luchtafweerbatterij nabij Damascus heeft geraakt die op de Israëlische gevechtsvliegtuigen heeft geschoten.

Israëlische jets troffen een wapenopslagplaats ten westen van de Syrische hoofdstad Damascus vanuit het Libanese luchtruim, meldden de Syrische staatsmedia afgelopen dinsdag. Volgens berichten raakten drie Syrische soldaten gewond bij de aanval op de depots van Hezbollah.

Een bericht in het wekelijkse Amerikaanse Newsweek zei, dat verschillende hogere Hezbollah-functionarissen gewond waren geraakt bij de vermeende aanval. Onder verwijzing naar een bron van het Department of Defense die bekend was met de details van de aanval via hogere Israëlische vertegenwoordigers, meldde het bericht, dat Israëlische jets een paar minuten nadat de functionarissen aan boord van een vliegtuig naar Iran waren gegaan, hadden toegeslagen.

Op woensdag bekritiseerde Rusland de luchtaanvallen en zei dat ze burgervluchten in gevaar hadden gebracht. De Israëlische functionaris zei echter, dat Rusland van tevoren op de hoogte was gebracht door Israël over de luchtaanvallen.

___________

ENGLISH    

An Israeli security official confirmed to AP that Israel carried out the overnight airstrike in Syria, saying a series of Iranian targets were hit

By: Haaretz, Yaniv Kubovich, December 27, 2018


An Israeli satellite imaging firm, ImageSat International, has released images showing the damage from a reported Israeli strike on Iranian targets near Damascus Tuesday.

An Israeli security official confirmed Wednesday to the Associated Press that Israel carried out the overnight airstrike in Syria, saying a series of Iranian targets were hit.

The official, speaking on condition of anonymity, said the airstrike hit Iranian storage and logistic targets being used to transfer weapons to Hezbollah. The official said Israel also took out a Syrian anti-aircraft battery near Damascus that fired at the Israeli warplanes.

Israeli aircrafts struck an arms depot west of Syria's capital city of Damascus from Lebanese airspace, Syrian state media reported Tuesday. According to reports, three Syrian soldiers were wounded in the attack which targeted Hezbollah depots.

A report in the American weekly Newsweek said several senior Hezbollah officials were wounded in the alleged attack. Citing a Department of Defense source familiar with the details of the attack via senior Israeli representatives, the report said Israeli aircrafts struck a few minutes after the officials had gotten on board a plane to Iran.

On Wednesday, Russia criticized the airstrikes, saying they had endangered civilian flights. The Israeli official said, however, that Israel alerted Russia about the airstrikes ahead of time