27 december 2018

​Trump: “Israël is in staat zichzelf te verdedigen met de miljarden die de VS haar hebben gegeven” - Trump: “Israel can defend itself with the billions the US gave it”

Trump en Netanyahu (Foto: Reuters) - Trump and Netanyahu (Photo: Reuters)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

"Ik heb met Bibi gesproken”, aldus Trump. "Ik heb Bibi gezegd, je weet dat we Israël 4,5 miljard dollar per jaar geven. En ze doen het heel goed in het verdedigen van zichzelf”

Bron: JPOST, MICHAEL WILNER, 27 december 2018


De Amerikaanse president Donald Trump verwierp woensdag de zorgen van Israël over zijn abrupte terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Syrië.

President Donald Trump vertelde verslaggevers over een verrassingsbezoek aan Irak en zei, dat Israël genoeg defensiehulp van de VS ontvangt om zichzelf te verdedigen, te midden van diens zorgen dat een terugtrekking van de VS troepen de weg vrijmaakt voor Iraanse troepen om naar de grens met Israël op te trekken. "Ik ben degene die de ambassade naar Jeruzalem heeft verhuisd. Ik was degene die bereid was om dat te doen”, zei Trump. "Dus het is zoals het is - we gaan goed voor Israël zorgen. Het zal goed gaan met Israël. We geven Israël 4,5 miljard dollar per jaar. En we geven eerlijk gezegd veel meer als je de boeken bekijkt. Ze doen het goed”.

Trump en premier Benjamin Netanyahu hebben vaak gesproken over de dreiging van Iran in Syrië. Volgens assistenten van beide leiders hebben ze dat onlangs nog gedaan. Israëls voorstanders waarschuwden Trump herhaaldelijk dat een volledige terugtrekking, Israël zou blootstellen aan grote gevaren.

"Ik heb met Bibi gesproken”, vervolgde Trump. "Ik heb Bibi gezegd, je weet dat we Israël 4,5 miljard dollar per jaar geven. En ze doen het heel goed in het verdedigen van zichzelf”.

Trump's beslissing om zich terug te trekken uit Syrië – dat een strategische nachtmerrie was bestaande uit een burgeroorlog, een massale contraterrorisme-strijd en een complexe geopolitieke strijd – overviel de Amerikaanse bondgenoten en zijn eigen nationale veiligheidskabinet. Zijn defense secretary, James Mattis, en de counter-Islamic State official, Brett McGurk, zijn beiden uit protest opgestapt.

Trump was in Irak voor zijn eerste bezoek aan de troepen sinds zijn aantreden.

___________

ENGLISH    

“I spoke with Bibi”, Trump said. “I told Bibi, ‘you know we give Israel 4.5 billion dollars a year. And they are doing very well at defending themselves”

By: JPOST, MICHAEL WILNER, December 27, 2018


US President Donald Trump on Wednesday dismissed Israeli concerns over his abrupt withdrawal of US troops from Syria.

Speaking to reporters on a surprise visit to Iraq, President Donald Trump said that Israel receives enough US defense aid to defend itself, amid concerns that a US retreat will pave way for Iranian forces marching towards Israel’s border. “I’m the one that moved the embassy to Jerusalem. I was the one who was willing to do that”, Trump said. “So that’s the way it is— we are going to take great care of Israel. Israel is going to be good. We give Israel 4.5 billion a year. And we give frankly a lot more than that if you look at the books. They’ve been doing a good job”.

Trump and Prime Minister Benjamin Netanyahu have frequently spoken of Iran’s threat in Syria, including as recently as last week, according to aides of both leaders. Israel advocates repeatedly warned Trump that a complete withdrawal would expose Israel to great dangers.

“I spoke with Bibi”, Trump continued. “I told Bibi, you know we give Israel 4.5 billion dollars a year. And they are doing very well at defending themselves”.

Trump’s decision to retreat from the Syrian battlefield — a strategic nightmare comprising of a civil war, a massive counterterrorism battle and a complex geopolitical struggle — took US allies and his own national security cabinet off guard. His defense secretary, James Mattis, and top counter-Islamic State official, Brett McGurk, both quit in protest of the move.

Trump was in Iraq for his first visit to deployed troops since taking office.