28 december 2018

​PA verbiedt import van fruit en groenten uit Israël - PA bans fruit and vegetable imports from Israel

Illustratie: Fruit en groenten (Foto: iStock) - Illustration: Fruits and vegetables (Photo: iStock)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

PA "straft" Israël om haar besluit, de invoer van PA-fruit en -groente te verbieden

Bron: Arutz Sheva, Dalit Halevi, 28 december 2018


De Palestijnse Autoriteit heeft donderdag een verbod op de invoer van alle soorten groenten, fruit en pluimvee uit Israël aangekondigd.

Het besluit komt "in reactie op het besluit van de Israëlische minister van Landbouw, om de import van Palestijnse groenten en fruit te verbieden", zei het. Het besluit werd beschreven als "een belangrijke nationale beslissing op weg naar Palestijnse onafhankelijkheid" en "een serieuze stap om via Jordanië alternatieve Arabische en buitenlandse markten te vinden".

In een interview met het officiële PA-persbureau Wafa zei de "landbouwminister" van de PA, Sufian Sultan, dat zijn ministerie werkt aan de ondersteuning van boeren en het Palestijnse lokale product, ten koste van producten uit andere bronnen, met name uit Israël.

Sultan beweerde dat het "unilaterale" Israëlische besluit om de import van groenten en fruit van de Palestijnse Autoriteit te verbieden, is genomen nadat de PA had besloten om de schapenmarkt te reguleren en de invoer van schapen geïmporteerd door Israëlische bedrijven, te verbieden. Het besluit van de PA verbiedt niet de invoer van schapen uit Israël, voegde hij eraan toe.

Mahmoud al-Aloul, plaatsvervangend leider van de Fatah-beweging onder leiding van PA-voorzitter Mahmoud Abbas, benadrukte het belang van het vormen van een officieel en volksgezind standpunt met betrekking tot de boycot van fruit en groenten uit Israël, in reactie op het Israëlische besluit.

Dit is niet de eerste keer dat de PA Israëlische bedrijven en importen verbiedt. Twee jaar geleden besloot het om Israël te "straffen" door de import stop te zetten door vijf grote Israëlische voedselproductiebedrijven. De anti-economische criminaliteit unit' van de PA in Ramallah heeft later twee bedrijven aangeklaagd, die Israëlische producten op de markt brachten. In maart 2015 verklaarde de PA een "economische oorlog" tegen Israël en startte een campagne om Israëlische producten te boycotten. Een maand eerder kondigde een nationale Palestijnse commissie aan dat het de verkoop van producten door zes grote Israëlische bedrijven in de door de PA aangestuurde gebieden in Judea en Samaria, verbood.

____________

ENGLISH    

PA "punishes" Israel over its decision to ban imports of PA fruits and vegetables

By: Arutz Sheva, Dalit Halevi, December 28, 2018


The Palestinian Authority on Thursday announced a ban on the importation of all types of vegetables, fruits and poultry from Israel.

The decision comes "in response to the Israeli Minister of Agriculture's decision to ban the importation of Palestinian fruit and vegetables", it said. The decision was described as "an important national decision on the road to Palestinian independence" and "a serious move to find alternative Arab and foreign markets through Jordan”.

In an interview with the official PA news agency Wafa, the PA’s “agriculture minister”, Sufian Sultan, said that his ministry is working to support farmers and the Palestinian local product, at the expense of products from other sources, especially from Israel.

Sultan claimed that the "unilateral" Israeli decision to ban the imports of vegetables and fruit from the Palestinian Authority was made after the PA decided to regulate the sheep market and to ban imports of sheep imported by Israeli companies. The PA decision does not prohibit the import of sheep from Israel, he added.

Mahmoud al-Aloul, deputy leader of the Fatah movement which is headed by PA chairman Mahmoud Abbas, stressed the importance of forming an official and popular position regarding the boycott of fruits and vegetables from Israel in response to the Israeli decision.

This is not the first time that the PA has banned Israeli companies and imports. Two years ago, it decided to “punish” Israel by halting imports to the PA from five major Israeli food production companies. The PA’s “anti-economic crimes unit” in Ramallah later indicted two companies that marketed Israeli products. In March of 2015, the PA declared an “economic war” against Israel and launched a campaign calling to boycott Israeli products. A month earlier, a national Palestinian committee announced it would prohibit the sale of products by six major Israel companies in areas of Judea and Samaria controlled by the PA.