30 december 2018

Simon Wiesenthal Center rangschikt 10 ergste antisemitische incidenten van 2018 - Simon Wiesenthal Center ranks 10 worst anti-Semitic incidents of 2018

The Tree of Life*Or L’Simcha Synagogue in Pittsburgh, waar tijdens een Shabbat-dienst op 27 oktober een zware schietpartij plaatsvond (Foto: screenshot van Google Maps) - The Tree of Life*Or L’Simcha Synagogue in Pittsburgh, where a mass shooting took place during Shabbat services on October, 27 (Photo: Google Maps screenshot)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Het Simon Wiesenthal Centre heeft woensdag zijn jaarlijkse lijst vrijgegeven van de 10 ergste antisemitische incidenten in 2018 - Webpagina’s achter links alleen in Engels

Bron: JNS, 26 december 2018


Het bloedbad in de synagoge in Pittsburgh

De dodelijkste aanslag in de Amerikaanse Joodse geschiedenis, waarbij 11 aanbidders werden doodgeschoten de tijdens Shabbat-ochtenddienst op 27 oktober in de Tree of Life * Or L'Simcha-synagoge.


Louis Farrakhan's gebruik van nazi-propaganda om de Joden te dehumaniseren

Tijdens een toespraak in oktober in Detroit, haalde Nation of Islam leider, Louis Farrakhan, uit naar degenen die hem een Joden-hater noemen: "Ik ben niet boos op je omdat je zo stom bent. ... Dus als ze over Farrakhan praten en me een hater noemen, doe je wat zij doen: noem me een antisemiet. ... stop ermee, ik ben een anti-termiet”.


Swastika's op meerdere Amerikaanse campussen na de tragedie in Pittsburgh

Er zijn Swastika's aangetroffen op Duke University, University of Illinois, Cornell University, Stanford University en andere instellingen voor hoger onderwijs, in de nasleep van de dodelijkste aanslag in de Amerikaanse Joodse geschiedenis.


De door Jeremy Corbyn geleide Britse Labour-partij mainstreamt het antisemitisme in het Verenigd Koninkrijk

De Joodse gemeenschap heeft een nieuwe tool om de Britse fractieleider, Jeremy Corbyn, te volgen, die verwikkelt is in antisemitische schandalen, sinds hij de leiding heeft overgenomen van de grootste oppositiepartij van het Verenigd Koninkrijk.


UNRWA's schoolcurriculum dat Israël's recht van bestaan ontkent en de massamoordenaar van de Joden vereert

Binnen UNRWA-scholen zijn foto's van Israël afgebeeld zijnde "Palestina", posters die de "dappere shahids" (martelaren) prijzen die burgers hebben gedood en wordt er gewerkt met een onderwijscurriculum bestaande uit een constante hersenspoeling voor een gewelddadige jihad om Joden te minachten en zelfs te vermoorden, en om heel "Palestina" te bevrijden.


Airbnb-discriminatie van Joodse inwoners in Judea en Samaria

De online marktplaats en de hospitality-service Airbnb hebben aangekondigd dat het geen lijsten meer zal toestaan van B&B’s in Judea en Samaria vanwege de bewering dat "Israëlische nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever de kern vormen van het geschil tussen Israëli's en Palestijnen", aldus de bedrijfsverklaring.


Verband van Duitse bank met toonaangevende BDS-groep

De in Keulen gevestigde Bank voor Sociale Economie (Bank für Sozialwirthschaft) was een ander BDS-vlampunt. De bank heeft de rekening van de belangrijkste BDS-tak in Duitsland in haar bestand: de Jewish Voice (JV) die een rechtvaardige vrede in het Midden-Oosten wil


Grootschalige productie door bisschop van niet-bestaande Israëlische wreedheden tegen Arabische kinderen

Een bisschop verspreidde volgens de CAMERA-analist Dexter Van Zile, een "bloedige smaad" tegen de Joodse staat in de Algemene Conventie van de Bisschoppelijke Kerk in juli.


De weigering van een prestigieus Zweeds ziekenhuis om op te treden tegen openlijke Jodenhaat binnen zijn topposities

Zweden is een ideale case studie. De sterke aanwezigheid van antisemitisme onthult, dat het imago van het land als een bijna perfecte liberale democratie zijnde, onjuist is.


Roger Waters gebruikt concertzalen om vitriool tegen het Joodse volk te verspreiden

Net als SWC schreef de Conferentie van presidenten van grote Amerikaanse Joodse organisaties ook de sponsors aan van de Waters-tour en riep hen op hun steun in te trekken vanwege de BDS-ondersteuning van de muzikant.

___________

ENGLISH

The Simon Wiesenthal Center released its annual list on Wednesday of the 10 worst anti-Semitic incidents in 2018

By: JNS, December 26, 2018


The Pittsburgh synagogue massacre

The deadliest attack in American Jewish history, 11 worshippers were shot and killed during Shabbat-morning services on Oct. 27 at the Tree of Life*Or L’Simcha Synagogue.


Louis Farrakhan’s use of Nazi propaganda to dehumanize of Jews

During a speech in October in Detroit, Nation of Islam leader Louis Farrakhan slammed those who call him a Jew-hater: “I’m not mad at you because you’re so stupid. … So when they talk about Farrakhan, and call me a hater, you do what they do: call me an anti-Semite. … Stop it, I’m an anti-termite.”


Swastikas on multiple U.S. campuses after the Pittsburgh tragedy

Swastikas were found at Duke University, University of Illinois, Cornell University, Stanford University and other higher education institutions in the aftermath of the deadliest shooting in U.S. Jewish history.


The Jeremy Corbyn-led British Labour Party mainstreams anti-Semitism in the United Kingdom

The Jewish community has a new tool to monitor U.K. Labour Party leader Jeremy Corbyn, who has been mired in anti-Semitism scandals since taking over the leadership of the U.K.’s biggest opposition party.


UNRWA’s school curriculum that wipes Israel out of existence and venerates the mass murderer of Jews

In fact, inside UNRWA schools are pictures of Israel depicted as “Palestine,” posters praising the “brave shahids” (martyrs) who have killed civilians and an educational curriculum consisting of constant brainwashing for a violent jihad to despise and even murder Jews, and to liberate all of “Palestine.”


Airbnb’s discrimination against Jewish residents in Judea and Samaria

The online marketplace and hospitality service Airbnb announced that it will no longer permit listings in Judea and Samaria due to what it alleges as “Israeli settlements in the occupied West Bank that are at the core of the dispute between Israelis and Palestinians,” according to a company statement.


German bank’s association with leading BDS group

The Cologne-based Bank for Social Economy (Bank für Sozialwirthschaft) has been another BDS flashpoint. The bank holds the account of the major BDS arm in Germany: the Jewish Voice for a Just Peace in the Middle East (JV)


Episcopal bishop’s wholesale fabrication of non-existent Israeli atrocities against Arab children

An Episcopal bishop spread a “blood libel” against the Jewish state at the Episcopal Church’s General Convention in July, according to CAMERA analyst Dexter Van Zile.


Prestigious Swedish hospital’s refusal to act against overt Jew-hatred in its top ranks

Sweden is the ideal case study. The deep presence of anti-Semitism reveals that the country’s image as a near perfect liberal democracy is false.


Roger Waters using concert venues to spread vitriol against the Jewish people

Like SWC, the Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations also wrote to the sponsors of Waters’ tour, calling on them to revoke their backing due to the musician’s BDS support.