21 februari 2019

2019-02-21-12.05 Honderden marcheren door Ierland om te vechten tegen BDS - Hundreds march through Ireland to fight BDS

(photo credit: LEV HAOLAM)

In november heeft de Ierse Senaat met een meerderheid van stemmen een wetgeving aangenomen, die iedereen die Israëlische producten uit Judea en Samaria koopt een hoge boete of mogelijke gevangenisstraf oplegt.

Door: Maayan Jaffe-Hoffman 

Meer dan 100 mensen gingen zondag de straten van Dublin op, in tegenstelling tot de voorgestelde wetgeving die tot doel heeft producten die op de Westelijke Jordaanoever worden gemaakt, te boycotten. 

In november nam de Ierse Senaat een meerderheidswet aan die een aanzienlijke boete of mogelijke gevangenisstraf zou opleggen aan iedereen die Israëlische producten uit Judea en Samaria koopt. De mars van zondag werd georganiseerd door advocaat Nati Rom, oprichter en directeur van de Lev HaOlam-organisatie, die strijdt tegen de wereldwijde boycot van Judea en Samaria. Het werd mede georganiseerd door de Ireland Israel Alliance. 

De mars vond plaats op de hoofdweg van Dublin. Deelnemers scandeerden Am Yisrael Chai.

Aan de kant van de weg richtte Lev HaOlam een stand op om chocolade, wijn en andere in de Westelijke Jordaanoever gemaakte producten, te verkopen. Men maakte foto's van degenen die artikelen kochten met de borden met de tekst: "Wij zijn Ierse burgers en wij kopen ook producten uit Judea en Samaria".

"We zijn blij met de enorme steun van alle mensen die met ons meelopen en de tijd hebben genomen om hun steun en solidariteit met Israël uit te drukken," zei Rom.

Hij zei dat op plaatsen waar pro-Boycott, Divestment en Sanctions (BDS: Boycott - Desinvestering - Sancties) groepen aanzienlijke invloed en macht hebben, zoals in Ierland, het belangrijk is om te laten zien dat er nog steeds veel aanhangers van Israël zijn.

"We kunnen niet toestaan dat de BDS hun plannen zonder protest uitvoeren," zei hij. "Overal waar zij tegen ons optreden, zullen wij aanwezig zijn en onze allianties met Israëlische aanhangers over de hele wereld versterken.

bron. Jerusalem Post

_________________________________________________________________________

ENGLISCH
In November, the Irish Senate passed with a majority legislation that would place a significant fine or potential imprisonment on anyone purchasing Israeli products from Judea and Samaria.

By Maayan Jaffe-Hoffman 

More than 100 people took Dublin’s streets on Sunday in opposition to proposed legislation whose goal is to boycott products made in the West Bank. 

In November, the Irish Senate passed with a majority legislation that would place a significant fine or potential imprisonment on anyone purchasing Israeli products from Judea and Samaria. Sunday’s marched was organized by attorney Nati Rom, founder and director of the Lev HaOlam organization, which works to fight against the global boycott of Judea and Samaria. It was co-organized by the Ireland Israel Alliance. 

The march took place on Dublin’s main road. Participants chanted Am Yisrael Chai.

On the side of the road Lev HaOlam erected a stand to sell chocolate, wine and other products made in the West Bank. They took pictures of those who purchased items holdings signs that read, “We are Irish citizens and we also buy products from Judea and Samaria.”

“We are happy to see the tremendous support we received from all the people who marched with us and took time to express their support and solidarity with Israel,” said Rom.

He said that in places where pro-Boycott, Divestment and Sanctions groups have significant influence and power, as in Ireland, it is important to show that there are still many supporters of Israel.

“We cannot allow the BDS to carry out their schemes without protest,” he said. “Everywhere they act against us, we will be there and strengthen the alliances we have with Israel supporters all over the world.”

Credits: Jerusalem Post