26 februari 2019

2019-02-26-23.50: Israel simuleert een toekomstige Gaza oorlog - Israel simulating future Gaza war.

In a photo released by the Israel Defense Forces on February 26, 2019, soldiers take part in a snap drill at the Tzeelim base in southern Israel simulating a future military conflict in the Gaza Strip. (Israel Defense Forces)
Nederlands en/and English


Nederlands en/and English

NEDERLANDS (Google en Deepl vertaling i.v.m. gebrek aan vrijwilligers)

Chief of Staff Aviv Kochavi neemt deel aan de laatste dag van de oefening, waarvan IDF zegt dat de geteste troepen 'operationele paraatheid' hebben voor de strijd in de Palestijnse enclave

De Israel Defense Forces hebben dinsdag een grote snelle oefening georganiseerd waarin een toekomstige oorlog in de Gazastrook wordt gesimuleerd.

Het leger zei dat de driedaagse oefening bestond uit troepen van talrijke takken van de strijdkrachten, waaronder van infanterie-eenheden, het Pantserkorps en de Israëlische Luchtmacht. Ze oefende met een snelle inzet, live-vuur, gecombineerde lucht-grondgevechten, manoeuvreren en gevechts- en administratieve assistentie.

Soldaten oefenen op stedelijke oorlogvoering technieken,  's nachts vechten  met voertuigen zoals tanks en gepantserde personeel, volgens de IDF, die zei dat de oefening plaatsvond op de trainingsbasis van Tzeelim in het zuiden van Israël


De multi-branch oefening was bedoeld om de capaciteiten en de operationele gereedheid van de strijdkrachten voor een campagne in de Gazastrook te testen, "aldus een verklaring van het leger.

IDF chef van de staf Aviv Kohavi kwam dinsdag bij de oefening en sprak daarna met soldaten en hoge officieren die deelnamen.

Hoewel het een verrassing was, zei het leger op zondag dat de oefening van tevoren was gepland als onderdeel van het trainingsschema.

In een foto vrijgegeven door de Israel Defense Forces op 26 februari 2019, spreekt stafchef Aviv Kohavi (2e-L) met soldaten die deelnemen aan een snelle oefening op de Tzeelim-basis in het zuiden van Israël, een simulatie van een toekomstig militair conflict in de Gazastrook . (Israel Defense Forces)

In a photo released by the Israel Defense Forces on February 26, 2019, Chief of Staff Aviv Kohavi (2nd-L) speaks with soldiers taking part in a snap drill at the Tzeelim base in southern Israel simulating a future military conflict in the Gaza Strip. (Israel Defense Forces)

 In de afgelopen weken is het geweld aan de grens met Gaza dramatisch toegenomen, met  nachtelijke rellen en een terugkeer van luchtaanvallen met brandstichting, die was afgenomen in het licht van een de facto akkoord tussen het staakt-het-vuren tussen Israël en de Gaza-regerende Hamas-terreurgroep

De oefening kwam ook te midden van groeiende bezorgdheid in het leger over  de bereidheid tot een oorlog in het licht van beschuldigingen van de voormalige militaire ombudsman generaal-majoor (res.) Yitzhak Brick dat het leger, vooral zijn grondtroepen, niet op grote schaal waren voorbereid op oorlog.

Vorige week testte het leger ook zijn geautomatiseerde systeem voor het oproepen van reservisten in wat volgens hem een geplande oefening was om de paraatheid te verbeteren.

Bron: Times of Israel

_____________________________________________

ENGLISH

Chief of Staff Aviv Kochavi takes part in final day of drill, which IDF says tested troops’ ‘operational readiness’ for combat in Palestinian enclave

The Israel Defense Forces wrapped up a major snap drill on Tuesday simulating a future war in the Gaza Strip.

The military said the three-day exercise included troops from numerous branches of the armed forces, including from infantry units, the Armored Corps and the Israel Air Force. They drilled rapid deployment, live-fire, combined air-ground fighting, maneuvering and providing combat and administrative assistance.

Soldiers also practiced urban warfare techniques, fighting at night and on vehicles such as tanks and armored personnel carries, according to the IDF, which said the exercise took place at the Tzeelim training base in southern Israel

The multi-branch drill was meant to test the capabilities and operational readiness of the forces for a campaign in the Gaza Strip,” a statement from the military said.


IDF Chief of Staff Aviv Kohavi joined the drill on Tuesday and afterwards spoke with soldiers and senior officers who took part.

Though a surprise announcement, the military said on Sunday the exercise had been planned in advance as part of its training schedule.

In a photo released by the Israel Defense Forces on February 26, 2019, Chief of Staff Aviv Kohavi (2nd-L) speaks with soldiers taking part in a snap drill at the Tzeelim base in southern Israel simulating a future military conflict in the Gaza Strip. (Israel Defense Forces)

In a photo released by the Israel Defense Forces on February 26, 2019, Chief of Staff Aviv Kohavi (2nd-L) speaks with soldiers taking part in a snap drill at the Tzeelim base in southern Israel simulating a future military conflict in the Gaza Strip. (Israel Defense Forces)

Recent weeks have seen a dramatic increase in the level of violence along the Gaza border, with near nightly riots and a return of airborne arson attacks, which had waned in light of a de facto ceasefire agreement between Israel and the Gaza-ruling Hamas terror group

The exercise also came amid growing concerns in the military concerning its readiness for war in light of allegations by former military ombudsman Maj. Gen. (res.) Yitzhak Brick that the army, especially its ground troops, were not prepared for a large-scale war.

Last week, the army also tested its automated system for calling up reservists in what it said was a planned exercise aimed at improving preparedness.

Credits: Times of Israel