03 maart 2019

2019-03-03-00.10: Rabbijn uit Straatsburg: we zullen ons leven voortzetten - Strasbourg rabbi: We will continue our lives

Het vernielde gedenkteken  - Alain Fontanel, locoburgemeester van Straatsburg - The vandalised memorial  - Alain Fontanel, Strasbourg's Deputy Mayor

Nederlands en/and English

NEDERLANDS:

Straatsburgse rabbijn Weill eist dat wetshandhavers  met 'vastberadenheid en efficiëntie' dit afhandelen, zegt de gemeenschap die 'niet bang' is.

Rabbi Avraham Weill, die als rabbijn van Straatsburg fungeert en lid is van de permanente commissie van de Europese Rabbijnen, reageerde zaterdagavond op het antisemitische vandalisme dat in zijn stad optrad.

Volgens Rabbi Weill is de herdenkingsplaats uitgerust met beveiligingscamera's van de gemeente Straatsburg. De betreffende beveiligingscamera toont een voertuig dat de plaats betreedt en ten minste twee mensen gebruiken het voertuig om het monument op te gooien.

De video is overgebracht naar de veiligheidsdiensten van Straatsburg en naar de politie van de rijkswacht, die een onderzoek heeft geopend.

Grafstenen op de Joodse begraafplaats van Herrlisheim, ten noorden van Straatsburg, Frankrijk, werden bespoten met swastika's

Rabbi Weill zal op zondagavond, 3 maart, samenkomen met politieagenten en het hoofd van de gemeente.

"We mogen niet gewend raken aan dergelijke antisemitische acties", zei Rabbi Weill. "De Franse rechtshandhaving instantie moet dit met uiterste vastberadenheid en efficiëntie afhandelen.We kunnen niet raden waarom deze  smerige golf van antisemitisme op dit moment toeneemt, en ik maak me zorgen. Wie weet wat de komende dagen zullen brengen? wat zal het volgende zijn, na het vandalisme van graven en monumenten? "

"We zijn niet bang, God verhoede, de stad en haar omgeving zijn de rustigste plekken in Frankrijk, we zullen ons leven voortzetten, want 'van toen [de Hebreeuwse maand van Adar] begint [we toenemen in vreugde].' Net zoals Israël zijn vijanden overwon door de Torah toe te voegen en de geboden te onderhouden en alles wat heilig en dierbaar is voor de Joodse natie te versterken - zo zullen we ook deze misdadigers overwinnen". 

_____________________________

ENGLISH:
Strasbourg's Rabbi Weill demands law enforcement respond with 'determination and efficiency,' says community is 'not afraid.'

Rabbi Avraham Weill, who serves as Strasbourg's rabbi and is a member of the Conference of European Rabbis' Standing Committee, responded on Saturday night to the anti-Semitic vandalism which occurred in his city.

According to Rabbi Weill, the memorial site is equipped with security cameras from the Strasbourg municipality. The video clip in question shows a vehicle entering the site, and at least two people using the vehicle to hurl the memorial to the ground.

The video has been transferred to Strasbourg's security services and to the Gendarmerie police, who opened an investigation.

Tombstones in the Herrlisheim Jewish cemetery, north of Strasbourg, France, were spray-painted with swastikas

Rabbi Weill will meet on Sunday night with police officers and the head of the municipality.

"We cannot become used to such anti-Semitic acts," Rabbi Weill said. "The French law enforcement must deal with this with the utmost determination and efficiency. We have no guess as to why this ugly wave of anti-Semitism is rising just now, and I worry - who knows what the coming day will bring? What will be next, after the vandalism of graves and monuments?"

"We're not afraid, G-d forbid, the city and its environs are the quietest places in France. We will continue our lives, because 'from when [the Hebrew month of Adar] begins [we increase in joy].' Just like Israel was victorious over its enemies by adding in Torah and observance of the commandments and strengthening everything holy and dear to the Jewish nation - so, too, will we be victorious over these criminals."