05 maart 2019

2019-03-05-23.00: Antisemitisme op Carnaval feest - Anti-Semitism at Carnival party


Nederlands en/and English

NEDERLANDS:

Op Carnavalsfeest in Aalst waren de Joden weer het mikpunt van spot en broeiende Jodenhaat

Op het jaarlijks weerkerend Carnavalsfeest van Aalst leek het erop dat we weer even in de 19de eeuw vertoefden toen in heel Europa (en ver daarbuiten!) Jodenhaat en antisemitisme nog bon ton was en maatschappelijk compleet ingeburgerd was, van hoog tot laag.

Binyomin Jacobs, opperrabbijn - 4 maart 2019
Diep geschokt en verbijsterd heb ik moeten aanschouwen dat anno 2019 in ons buurland België, bij de carnavalstoet in Aalst, een praalwagen karikaturen toonde die pasten bij het nazisme van 1939. Joden met kromme neuzen en koffers met geld… Humor juich ik toe, zeker met carnaval, maar als we beseffen wat het resultaat is geweest van de toenmalige karikaturen…

De Europese Commissie (EC) heeft de daden van antisemitisme sterk veroordeeld die een groep presenteerde tijdens het carnaval van Aalst en België gevraagd om de nodige maatregelen te nemen. “Het zou voor iedereen duidelijk moeten zijn dat het weergeven van dergelijke representaties in de straten van Europa absoluut ondenkbaar is, 74 jaar na de Holocaust,” zei de hoofdwoordvoerder van de EC, Margaritis Schinas

In 1 woord Schande (redactie IsraelCNN)

_________________________________________

ENGLISH

At Carnival party in Aalst, the Jews were again the target of ridicule and brooding Jew-hatred

At the annually returning Carnival party in Aalst it seemed that we were back in the 19th century when throughout Europe (and far beyond!) Jew-hatred and anti-Semitism was still bon ton and was socially fully established, from high to low.

Binyomin Jacobs, chief rabbi - 4 March 2019
Deeply shocked and bewildered I have to see that in 2019 in our neighboring Belgium, at the carnival parade in Aalst, a float caricatures showed that fit with the Nazism of 1939. Jews with crooked noses and suitcases with money ... I welcome humor, especially with carnival, but if we realize what the result was of the then caricatures ...

The European Commission (EC) strongly condemned the acts of anti-Semitism that a group presented during the carnival of Aalst and Belgium asked to take the necessary measures. "It should be clear to everyone that displaying such representations on the streets of Europe is absolutely unthinkable, 74 years after the Holocaust," said EC chief spokesman, Margaritis Schinas

In 1 word Shame (editor IsraelCNN)

(Google Translate)

______________________________________________