06 maart 2019

2019-03-06-19.30: EU-gerechtshof tegen Hamas: Ja, jullie zijn terroristen - EU Court to Hamas: Yes, You Are Terrorists.

Hamas-terreur beweging  diploma uitreiking
Hamas terror force graduation ceremony

Hamas terror force graduation ceremony

Nederlands en/and English

NEDERLANDS:
Het EU-Gerechtshof verwierp woensdag een verzoek van Hamas om de groep te verwijderen van de lijst van terroristische organisaties, zodat het mogelijk wordt om toegang te krijgen tot de bevroren tegoeden bij de Europese banken, meldde Deutsche Welle.

Hamas staat sinds 2001 op de EU-lijst van terroristen.
Tegen het besluit kan een beroep worden gedaan bij het Europees Hof van Justitie.

De uitspraak van het Hof op woensdag had specifiek betrekking op het beroep van Hamas op het besluit van de EU om haar terrorismelijst in 2015 te vernieuwen. Hamas had betoogd dat de EU een "verkeerde kwalificatie van Hamas als een terroristische groepering" had gemaakt en de groep het recht ontzegde om zijn "goede naam" te verdedigenen hebben de beslissing "met geen enkel bewijs" niet onderbouwd om de vermelding te rechtvaardigen.

Hamas beweerde verder dat het "een wettige politieke beweging is die de Palestijnse verkiezingen won en de kern vormt van de Palestijnse regering".

De uitspraak van de rechtbank vermeldde een aantal Hamas-terroristische aanslagen op Israëli's en buitenlanders.

Bron: Jewish Press

_________________________________________________

ENGLISH

The EU’s General Court on Wednesday rejected an appeal by Hamas to take the group off the list of terrorist organization so that it may be allowed to gain access to its frozen assets in European banks, Deutsche Welle reported.

Hamas has been on the EU terrorist list since 2001.
The decision can be appealed to the European Court of Justice.

The Court’s ruling on Wednesday related specifically to Hamas’ appeal of the EU’s decision to renew its terrorism listing in 2015. Hamas had argued that the EU made a “mistaken characterization of Hamas as a terrorist group,” and denied the group the right to defend its “good name” and failed to not substantiate the decision “by any evidence” to justify the listing.

Hamas further claimed that it is “a lawful political movement that won the Palestinian elections and forms the core of the Palestinian government.”

The court’s ruling cited a number of Hamas terrorist attacks on Israelis and foreigners

Credits: Jewish Press