08 maart 2019

2019-03-08-11.30: De 'Lone Soldiers van Israel - Israel's Lone Soldiers

De Nederlandse Margaret in dienst bij de IDF - The Dutch Margaret serving as a volunteer in the IDF.

Nederlands en/and English

NEDERLANDS (Google Vertaling)

"Het was een eer en een bijzondere ervaring voor mij om als vrijwilliger in Israël te kunnen dienen als onderdeel van Sar-El -" Het nationale project voor vrijwilligers voor Israël "om het land en haar mensen te ontmoeten en te dienen. een periode van twee maanden diende ik op drie verschillende bases van het leger, en wat ik tijdens die tijd heb ervaren en bereikt, was voor mij betekenisvol vanwege Israël. "

"Ik diende voornamelijk in keukens en in een restaurant, op een thuisbasis en een medische basis. Mijn verantwoordelijkheid op medisch gebied was het voorbereiden van middelen van medische hulpmiddelen die nodig zijn in rampgebieden, die vervolgens over de hele wereld zijn verspreid."

"Een groep soldaten die me speciaal geraakt heeft, zijn de" Lone Soldiers" van Israël, omdat deze jongeren allemaal besloten hebben om hun huis achter te laten om naar Israël te gaan en in het land van hun voorouders te dienen. Als ik lees over het" planten van een olijfboom en wortels zetten in Israël ", zag ik meteen de volgende associatie: de olijfboom symboliseert de eenzame soldaat die alles achterlaat, om naar zijn geboorteland Israël te gaan, daar dient, daar blijft en wortels neerzet in Israël. "

Op de foto plant Maya - een eenzame soldaat uit New York die alles achterliet - een olijfboom die geen plaquette heeft met haar eigen naam, maar wiens plaque "The" Lonely Soldier "draagt.

Margaret vervolgde: "Het was een buitengewoon ontroerende en ongelofelijke ervaring voor mij om deze olijfboom samen met Maya te planten." Voor mij is de olijfboom genaamd "De Eenzame Soldier" ook een symbool dat me er voortdurend aan herinnert op te staan voor het land van Israël, zowel in de spirituele als in de fysieke wereld. "

"Na drie maanden vrijwilligerswerk ben ik met Israël in mijn hart naar huis teruggekeerd en zal ik altijd onafscheidelijk van Israël blijven."

Margret

Bron: IsraelToday.co.il

________________________________________________________________

ENGLISH

"It has been an honor and a special experience for me to be able to serve in Israel as a volunteer as part of Sar-El - "The National Project for Volunteers for Israel" to meet and serve the country and her people. During the span of two months I served at three different IDF Army bases, and what I experienced and achieved during the time was meaningful to me because of Israel."

"I mainly served in kitchens and in a restaurant, on a home base and on a medical base. My responsibility on the medical base involved preparing resources and medical tools, needed in disaster areas, that have subsequently been distributed around the world."

"One group of soldiers that have especially touched me are Israel's "Lone Soldiers" because these young people have all decided to leave home, go to Israel and serve in their ancestors' land. When I read about the "Planting an olive tree and putting down roots in Israel", I immediately saw in my mind's eye the following association. For me, the olive tree symbolizes the Lonely Soldier who leaves everything behind, goes to their homeland Israel, serves there, stays there and puts down roots in Israel."

In the photo, Maya - a lonely soldier who left everything behind in New York - plants an olive tree that does not have a plaque with her own name, but whose plaque bears "The "Lonely Soldier".

Margaret continued, "It was an extraordinarily touching and unbelievable experience for me to plant this olive tree together with Maya. For me, the olive tree called "The Lonely Soldier" is also a symbol that continually reminds me to stand up for the land of Israel, both in the spiritual and in the physical world."

"After three months volunteering, I have returned home with Israel in my heart, and I will always remain inseparable from Israel."

Margret

Credits: IsraelToday.co.il