12 maart 2019

2019-03-12-19.20: De Tempelberg wordt morgen heropent voor joden en moslims - Temple Mount to reopen for Jews and Muslims tomorrow

De politie op Tempel MountPolice woordvoerder - Police on Temple MountPolice spokesperson

Nederlands en/and English
NEDERLANDS:

De bevelhebber van de politie zal morgenochtend de heilige plaats heropenen, nadat men klaar is met het onderzoek naar een aanslag met een vuurbom.

Aan het einde van een speciale beoordeling van de situatie die dinsdagavond werd gehouden door de commandant van de districtspolitie van Jeruzalem, generaal-majoor Doron Yedid, gaf de districtscommandant opdracht de tempelberg morgenochtend te openen voor aanbidders en bezoekers.

Als onderdeel van een politieonderzoek naar de vuurbom aanslag op het politiebureau, zijn twee Arabische jongeren in verband gebracht met de aanslag. Morgen worden de twee voor geleid aan een rechtbank, om hun voorarrest te bespreken.

Het incident vond plaats rond 13.00 uur, toen een aantal verdachten op het politiebureau op de Tempelberg aankwamen en een Molotov Cocktail naar het politie bureau gooiden. De politie ter plekke identificeerde en arresteerde de verdachten. Het politiebureau werd beschadigd en een politieagent raakte licht gewond door rookinhalatie. Hij werd  weggebracht voor een medische behandeling.

De commandant van het district Jeruzalem, generaal-majoor Doron Yedid, gaf opdracht alle mensen die zich op de Tempelberg bevonden te verwijderen en sloot de locatie om onderzoek uit te voeren en extra wapens te zoeken.

Tijdens de huiszoekingen op de Tempelberg trof de politie verschillende containers aan met brandbare materialen, evenals vuurwerk en Molotov Cocktails.

Bron: Arutz Sheva7

_______________________________________

ENGLISH:

Police commander opens holy site to reopen tomorrow morning after completion of search following firebomb attack.

At the end of a special assessment of the situation held Tuesday evening by the commander of the Jerusalem District Police, Major General Doron Yedid, the District Commander instructed that the Temple Mount be opened tomorrow morning for worshipers and visitors.

As part of a police investigation into the firebomb attack at the police station, two Arab youths have been linked to the incident. Tomorrow the two will be brought before a court to discuss extending their remand.

The incident took place around 1 pm, when a number of suspects arrived at the police station on the Temple Mount and threw a Molotov Cocktail at the station. Police at the scene identified and arrested the suspects. The police station was damaged and a policeman was slightly injured from smoke inhalation and was evacuated to medical treatment.

The commander of the Jerusalem district, Major General Doron Yedid, ordered the removal of all the people who were on the Temple Mount and closed the site, in order to carry out operations and search for additional weapons.

During the searches on the Temple Mount, the police found several containers containing flammable materials in various areas, as well as firecrackers and Molotov Cocktails.

Credits: Arutz Sheva7