12 maart 2019

2019-03-12;20.00: Kibboetsen beginnen met elektrische deelauto’s - Kibbutz start with electric shared cars

Nederlands en/and English

NEDERLANDS:

door Joop Soesa 
Het heeft even geduurd in Israel, maar langzamerhand beginnen elektrische auto’s in Israel gewoon te worden. Voorlopig alleen nog in een deelauto programma’s, want een oplaad netwerk bestaat nog niet in het heilige land. Car2go heeft elektrische deelauto’s in Netanja en Haifa en is van plan uit te breiden naar Jeruzalem.

De organisatie van kibboetsen heeft aangekondigd in April te starten met een elektrisch deelauto programma’s, waarbij in verschillende kibboetsen in Israel deelauto’s worden geplaatst voor gebruik door leden van de kibboets. Ook krijgt iedere kibboets waar de deelauto’s komen een oplaadstation, waardoor het mogelijk wordt om de auto onderweg in een kibboets op te laden. De oplaadstations kunnen ook door Israeliërs die een elektrische auto bezitten worden gebruikt.

De kibboetsen gaan gebruiken van de Renault Zoe en de Hyundai Ioniq.

Bron: Joods.nl

_________________________________________

ENGLISH:

By Joop Soesa
It took a while in Israel, but slowly electric cars are becoming common in Israel. For the time being only in shared car programs, because a charging network does not yet exist in the holy land. Car2go has electric cars in Netanja and Haifa and is planning to expand to Jerusalem.

The organization of kibbutz has announced in April to start an electric car-sharing program, in which in several kibbutz in Israel shared cars are placed for use by members of the kibbutz. Also, each kibbutz where the cars are going to get a charging station, making it possible to charge the car on the road in a kibbutz. The charging stations can also be used by Israelis who own an electric car.

The kibbuttons will be used from the Renault Zoe and the Hyundai Ioniq.

Credits: Joods.nl