14 maart 2019

2019-03-14-00.10: Toenemende achterdocht: Iran produceert raketten in Syrië - Growing suspicion: Iran to manufacture missiles in Syria

missiles/raketten/צילום: ISTOCK

Nederlands en/and English

NEDERLAND:

Satellietbeelden tonen de constructie van een gebouw in het noordoosten van Syrië, waarvan wordt aangenomen dat het een Iraanse faciliteit voor raketbouw is.

Vermoedens dat Iran een fabriek bouwt voor de productie van precisie raketten  in Syrië blijven groeien.

Image Sat International heeft satellietbeelden gepubliceerd van het fabrieksgebouw in Syrië, waar blijkbaar een raketfabriek wordt gebouwd.

Dit is een fabriek in de stad Safita, gelegen in het noordoosten van Syrië. De activiteit die eromheen plaatsvond, volgens de analyse van de foto's, vergroot de angst dat dit een Iraanse operatie is. De foto's toonden ook de beweging van voertuigen geladen met raketwerpers.

De foto's tonen drie hangars in de fabriek waar rond de afgelopen maanden intensief is geoefend.

Volgens schattingen produceert de faciliteit nog steeds geen raketten in de praktijk, maar wordt langzaam gebouwd als een fabriek die op korte termijn kan beginnen met produceren wanneer dat nodig is.

Bron: Arutz Sheva7

__________________________________________

ENGLISH:

Satellite images show construction of building in north-eastern Syria believed to be Iranian missile-building facility.

Suspicions that Iran is building a plant to manufacture precision missiles in Syria continue to grow.

ImageSat International has published satellite images showing the factory building in Syria, where a missile manufacturing plant is apparently being built.

This is a factory located in the city of Safita, located in north-eastern Syria. The activity that took place around it, according to the analysis of the pictures, increases the fear that this is an Iranian operation. The pictures also showed the movement of vehicles loaded with rocket launchers.

The pictures show three hangars in the factory around which there has been vigorous activity throughout the last few months.

According to estimates, the facility is still not producing missiles in practice, but is slowly being built as a factory that can start production on short notice when necessary.

Credits: Arutz Sheva7